Redan före Covid-19-pandemin insåg UNI Europa och dess anslutna vårdfackföreningar att en kris inom långtidsvårdssektorn var nära förestående och inledde RETAIN-projektet, ett djupgående forskningsinitiativ som finansierades av Europeiska kommissionen för att undersöka orsakerna till bristen på arbetskraft och föreslå lösningar.

Klicka här för att se andra viktiga dokument från projektet.