UNI Global Unionens rapport om vårdsektorn, "The Crisis in Care - The Urgent Need for Responsible Investor Action in Care homes", lyfter fram de juridiska, människorättsliga och operativa riskerna med investeringar i vårdhem som orsakas av en kombination av dålig hälsa och säkerhet, underbemanning, låga löner, tillfälliga anställningar och överfinansieringen.

Ladda ner nedan, inklusive investerarinformation.