x Hjälp oss att stoppa Amazons hårda arbetsvillkor i Indien!

I World Player's rapport, The Economics of International Sport Governing Bodies, analyseras den mest aktuella ekonomiska informationen från stora idrottsorganisationer och jämförs med idrottsutövarnas inkomster. I denna tredje upplaga visar rapporten att idrottare och spelare fortfarande förvägras en rättvis andel av de rikedomar de genererar och att de utesluts från beslutsfattandet.