x Hjälp oss att stoppa Amazons hårda arbetsvillkor i Indien!

Att vinna rättigheter: Vägen till att stärka vårdpersonal över hela världen, understryker vårdpersonalens avgörande roll och belyser det akuta behovet av reformer i en sektor som brottas med stora utmaningar, bland annat otillräckliga löner, personalbrist och otillräckliga hälso- och säkerhetsåtgärder. Dessa frågor, om de inte åtgärdas, hotar sektorns förmåga att möta kraven från en åldrande befolkning och effektivt reagera på framtida pandemier. understryker vårdpersonalens kritiska roll och belyser det akuta behovet av reformer i en sektor som brottas med betydande utmaningar, bland annat otillräckliga löner, personalbrist och otillräckliga hälso- och säkerhetsåtgärder. Om dessa frågor inte åtgärdas hotar de sektorns förmåga att möta kraven från en åldrande befolkning och effektivt hantera framtida pandemier.