x Hjälp oss att stoppa Amazons hårda arbetsvillkor i Indien!

Utveckling av världsspelare, väl-vara, övergång och pensionering Standard (Standard) fastställer ett riktmärke för utveckling, förhandling och mätning av spelarens utveckling och välbefinnande.-välbefinnande inom idrotten. Man erkänner att spelare är människor först och främst, och spelare sedan, the Standard syftar till att möjliggöra en idrottsvärld där varje spelare har möjlighet att maximera sin karriär som professionell idrottsman och fullt ut utveckla sin mänskliga potential.