Covid-19 var en kritisk period för den globala spelarföreningsrörelsen, där man betonade den betydelsen av spelarföreningar solidaritet, stöd och utbyte av bästa praxis.. Under hela pandemin har spelarföreningar kunde regelbundet utbyta information och och utveckla kunskap och expertis som vida överträffade deras motsvarigheter, vilket gjorde det möjligt för dem att ta itu med de akuta utmaningar som pandemin innebar.. The Covid-19 resurser utvecklade av World Players konsoliderade de viktigaste erfarenheter och lärdomar från spelarföreningar. och ledande experter.