UNI Sektorer Bemanningsföretag


UNI Agency Workers samlar fackföreningar som företräder anställda på bemanningsföretag. 

Huvudbild