x Hjälp oss att stoppa Amazons hårda arbetsvillkor i Indien!

Tillsammans bryr vi oss


Vi ser framför oss en värld där vård- och omsorgspersonal, särskilt kvinnor, värdesätts, respekteras och får skälig ersättning.

Together We Care driver strukturella förändringar genom att stärka kollektiv representation, främja kvinnors ekonomiska trygghet genom förhandlingar och främja säkrare och våldsfria arbetsmiljöer. Vårt mål är att se en ökad närvaro av vård- och omsorgsarbetare i fackföreningar, ledda av kvinnliga ledare, vilket säkerställer bättre löner, arbetsvillkor och minskad ojämlikhet på arbetsplatsen.

Våra partner och supportrar

Stöds av USAID, Ford Foundation, CARE Fund och genomförs av UNI Global Union.

Påverkan och förändring

Together We Care ökar representationen, bygger starkare fackföreningar, förbättrar arbetsvillkoren och minskar utmaningarna på arbetsplatsen.

Att bygga vidare på framgång

Vår strategi bygger på UNI Global Unions befintliga framgångar med att främja social dialog och kollektivförhandlingar med vårdarbetare över hela världen.

Gå med i rörelsen för att förändra vårdarbetet


Ditt stöd och dina bidrag är avgörande för att omforma framtiden för vård- och omsorgspersonal globalt. Tillsammans kan vi bygga en mer jämlikt och mer rättvist hälso- och sjukvårdssystem för alla.

Gå med i vår e-postlista här.

 

 

Vår vision

 

starkare och rättvisare hälso- och sjukvårdssystem

 

Vi ser framför oss en värld där vård- och omsorgspersonal, särskilt kvinnor, värdesätts, respekteras och får skälig ersättning. Vårt mål är att säkerställa starkare vårdsystem i viktiga länder tillsammans med rättvis sysselsättning och förbättrade arbetsvillkor genom att förespråka:

 

  • Förbättrad kollektiv representation och rättigheter på arbetsplatsen.
  • Effektiva kollektivförhandlingar för ekonomisk trygghet.
  • Säkra och hälsosamma arbetsmiljöer.