x Hjälp oss att stoppa Amazons hårda arbetsvillkor i Indien!

UNI Sektorer Grafiska och förpackningar


UNI Graphical and Packaging samlar fackföreningar från hela världen för att höja standarderna, skydda jobben, anpassa sig till ny teknik och möta digitaliseringens utmaningar. Vi representerar ett brett spektrum av arbetstagare, bland annat från förlagsverksamhet, tryckeri, förpackning och papperskonvertering, UNI Graphical and Packaging ser till att arbetstagarnas rättigheter respekteras genom att organisera starka nätverk på multinationella företag och hålla företagen ansvariga.

Huvudbild