200 000 handelsanställda vinner en betydande löneförhöjning i Finland

14.02.23

200 000 handelsanställda vinner en betydande löneförhöjning i Finland

Omkring 200 000 handelsanställda har fått en välförtjänt löneökning i Finland genom ett nytt branschavtal som förhandlats fram av UNI:s medlemsorganisation PAM. Höjningen, som kommer att införas stegvis under de kommande två åren, innebär att arbetstagarna i hela sektorn kommer att få en höjning på minst 165 euro i månaden och en engångsbetalning på 400 euro. Detta väntas gynna arbetstagare inom detaljhandeln och tjänstesektorn. 

Överenskommelsen träffades mellan PAM och Finlands Handelsförbund natten före en andra strejkvåg inom sektorn. "De strejker som ägde rum och de strejker som var förutsedda hade en betydande inverkan på att vi kunde nå ett så bra resultat - alla våra medlemmar i handelssektorn förtjänar äran", säger Annika Rönni-Sällinen. 

Löneskalorna höjs med över 6 %, varav det första årets ökning är 3,88 % och det andra årets 2,14 %. Löneförhöjningen börjar träda i kraft den 1 juni 2023. Avtalet innehöll också förbättringar av den betalda familjeledigheten, eftersom icke-födande föräldrar får 36 dagars betald familjeledighet i stället för nuvarande 6 dagar.

Internationell inspiration

PAM inspirerades av höjningar i Tyskland, där handelsanställdas fackförbund Verdi tidigare har vunnit inflationsutjämnande löneökningar. Denna seger kommer när fackföreningar över hela Europa - och världen - kräver löneförhöjningar i samband med inflationen.

"Det här är en seger för handelsarbetare i hela Europa", säger Oliver Roethig, regionsekreterare på UNI Europa. "Det här exemplet visar hur arbetstagarnas framsteg i ett land kan utnyttjas för att vinna kollektivavtal på andra håll. I en värld som blir alltmer beroende av varandra är en vision som sträcker sig över gränserna avgörande för att bygga upp arbetstagarnas makt. Tillsammans bygger vi upp internationella strategier för att stärka fackföreningarna och jämna ut arbetstagarnas villkor", sade han. 

Genom European Power and Organising Centre (EPOC) arbetar UNI Europa med anslutna fackföreningar som PAM för att bygga upp strategier som kombinerar arbetstagarnas engagemang och strategisk kartläggning för att stärka kollektivförhandlingarna. Läs mer här.

Nyheter

Handel