x Hjälp oss att stoppa Amazons hårda arbetsvillkor i Indien!

På internationella kvinnodagen den 8 mars uppmärksammar UNI Global Union kvinnors hälsa och säkerhet på arbetsplatsen.

I juni förra året erkände Internationella arbetsorganisationen hälsa och säkerhet som en grundläggande rättighet. Nu har UNI:s avdelning för lika möjligheter släppt en vägledning där man lägger till ett genusperspektiv på hälsa och säkerhet på arbetet.

En könsneutral inställning till hälsa och säkerhet har tidigare inneburit att de särskilda utmaningarna för kvinnors hälsa på arbetsplatsen ofta har försummats. Detta förvärras ofta av andra intersektionella faktorer som påverkar kvinnor, t.ex. ålder, ras och diskriminering.

Kvinnor löper större risk att utsättas för våld och trakasserier på jobbet, särskilt sexuella trakasserier. Skyddsutrustning är ofta utformad för att passa mäns kroppar, vilket gör den besvärlig att bära för kvinnor och ineffektiv. Studier i USA visar att kvinnor som arbetar löper en oproportionerligt hög risk att drabbas av arbetsrelaterade muskuloskeletala skador och att de drabbas av 63 procent av alla arbetsrelaterade skador på grund av repetitiva rörelser.

Dessutom är stödet till kvinnor som är gravida, menstruerar eller går igenom klimakteriet ofta otillräckligt eller obefintligt. I Storbritannien har en av tio kvinnor slutat arbeta på grund av klimakteriet.

I vägledningen granskas ojämlikhet i hälsa och säkerhet och man lyfter fram effekterna av bland annat psykosociala risker för kvinnor, användning av farliga ämnen, otillräckligt arbetsmaterial och uniformer samt sexuell och reproduktiv hälsa. Den innehåller också praktiska övningar som gör det möjligt för fackföreningar att börja utforska frågan, antingen på möten eller i workshops, och på så sätt bidra till att skydda kvinnliga arbetstagare.

Veronica Fernandez Mendez, chef för UNI Equal Opportunities, sade:

"Alltför länge har kvinnors särskilda behov när det gäller hälsa och säkerhet på arbetsplatsen ignorerats. Genom att lägga till ett genusperspektiv och ta ett helhetsgrepp på hälsa och säkerhet kan vi göra arbetet till en bättre plats för kvinnor, där de känner sig trygga och skyddade på sina arbeten."  

"The Need for a Gender Perspective on Occupational Health & Safety - A Practical Guide" (Behovet av ett genusperspektiv på hälsa och säkerhet på arbetsplatsen - en praktisk guide) producerades med stöd av den tyska fackliga givarorganisationen DGB-BW och kan laddas ner nedan.  

Ladda ner UNI:s grafik för sociala medier för IWD2023 här. #WomenOHS