Fackföreningar reagerar på aviserade uppsägningar på Lido i Paris

25.05.22

Fackföreningar reagerar på aviserade uppsägningar på Lido i Paris

De anställda på den ikoniska parisiska cabareten Lido står inför hotet om massuppsägning. Fackföreningar kräver att kulturminnesmärket ska bevaras. När efterfrågan återigen är på topp och det råder personalbrist i hela sektorn är det inte läge att kasta in handduken för denna institution på Champs-Elysées.

Meddelandet följer på hotellkonglomeratet Accors nyligen genomförda övertagande. Den nya ledningen har informerat arbetstagarna om att kabarén kommer att omvandlas, med organisationens ekonomiska situation som orsak. Enligt Accors planer kommer denna omvandling att innebära slutet för de middagsshower som har gjort Lido berömt. De flesta av de nuvarande jobben kommer att läggas ut på entreprenad, och av de 184 jobben planeras endast 27 att förbli interna. Detta kommer som en stor chock.

Vid förvärvet i februari 2022 hade Accor åtagit sig att bibehålla Lidos verksamhet. Istället för detta åtagande fick Lidos förtroendevalda och fackliga delegater i mitten av maj ta del av den illa kallade "Plan de Sauvegarde de l'Emploi". Företagsledningen meddelade fackföreningarna att förändringarna skulle träda i kraft den 12 augusti, vilket gav mycket lite tid för ordentliga förhandlingar och för att hitta lösningar som skulle skydda jobben.

Vi uppmanar Accor att inleda öppna och seriösa förhandlingar med fackföreningarna för att säkerställa en hållbar sysselsättning och för att Lido ska kunna fortsätta att bedriva verksamhet och producera kvalitetsproduktioner med sin erfarna personal.

UNI Europa uppmanar Sébastien Bazin, Accor-koncernens vd, att ompröva sitt projekt att "omforma" Lidos konstnärliga projekt, att bibehålla kabaréverksamheten och att behålla alla anställda.

UNI Europa och alla medlemsorganisationer inom sektorn för media, underhållning och konst står tillsammans med arbetarna på Lido och kollegorna i FASAP-FO och FNSAC-CGT i deras kamp för att rädda Lido.

Lido måste leva!