Byggnad Arbetarstyrka globalt


Vi är ett globalt fackförbund som företräder mer än 20 miljoner arbetstagare inom tjänstesektorn i 150 länder.

50

50+ GLOBALA AVTAL

Globala avtal och protokoll som säkerställer miljontals arbetstagares rättigheter.

20

20M ARBETARE

Miljontals städare, vårdpersonal, postanställda, tekniker, professionella idrottare, skrivare, kassörskor, säkerhetsvakter och många fler organiserar sig för anständiga jobb, bättre liv och rättvisa samhällen.

1000+

1000s AV UTBILDADE LEDARE

Arbetsplatsaktivister och fackliga ledare utbildades på alla kontinenter för att bygga en kraftfullare rörelse för social och ekonomisk rättvisa.

Global påverkan

Klicka på kartan till din regionala UNI Global Union

I en värld där inflytande och rikedom i allt högre grad koncentreras till ett fåtal händer, bygger UNI Global Union facklig styrka för att förbättra arbetstagarnas liv överallt. Som en global facklig federation med medlemsförbund i 150 länder använder vi vår kollektiva styrka för att utvidga kollektivförhandlingarna, främja social och ekonomisk rättvisa, ställa företag till svars och förändra en orättvis global ekonomi.

UNI har förhandlat fram över 50 globala avtal och protokoll som har säkrat rättigheterna för tiotals miljoner arbetstagare världen över. Dessa avtal är viktiga verktyg för att jämna ut spelplanen mellan arbetstagare och multinationella företag, och de skapar ramar för arbetstagarna att organisera sig och förhandla utan rädsla och hot. Många avtal fastställer också globala rättigheter i frågor som jämställdhet och säkerhet på arbetsplatsen.

Senaste nyheterna

Globala avtal

UNI har förhandlat fram över 50 globala avtal och protokoll med multinationella företag och andra organ för att säkra och stödja arbetstagarnas rättigheter i hela deras verksamhet. Alla dessa avtal fastställer och förstärker rätten att organisera sig och förhandla kollektivt utan rädsla eller hot, men många har utökats till att omfatta ytterligare frågor, t.ex. diskriminering, könsrelaterat våld, hälsa och säkerhet på arbetsplatsen och distansarbete.

+ Mer

Vårt uppdrag

Vårt uppdrag är att bygga upp makt och höja standarden för arbetande människor genom starka fackföreningar och effektiva kollektiva förhandlingar. Vi kan bara uppnå demokrati på arbetsplatsen och utanför den när arbetstagarna flyttar maktbalansen.

Vi står enade för en hållbar och inkluderande global ekonomi, för demokrati som bygger på en grund av social och ekonomisk rättvisa och för anständigt arbete för alla. 

+ Mer