Byggnad Arbetarstyrka globalt


Vi är ett globalt fackförbund som företräder mer än 20 miljoner arbetstagare inom tjänstesektorn i 150 länder.

50

50+ GLOBALA AVTAL

Globala avtal och protokoll som säkerställer miljontals arbetstagares rättigheter.

20

20M ARBETARE

Miljontals städare, vårdpersonal, postanställda, tekniker, professionella idrottare, skrivare, kassörskor, säkerhetsvakter och många fler organiserar sig för anständiga jobb, bättre liv och rättvisa samhällen.

1000+

1000s AV UTBILDADE LEDARE

Arbetsplatsaktivister och fackliga ledare utbildades på alla kontinenter för att bygga en kraftfullare rörelse för social och ekonomisk rättvisa.

Global påverkan

I en värld där inflytande och rikedomar i allt högre grad koncentreras till ett fåtal, bygger UNI Global Union upp facklig makt för att förbättra arbetstagarnas liv överallt. Som en global facklig federation med medlemsförbund i 150 länder använder vi vår kollektiva styrka för att utöka kollektiva förhandlingar, främja social och ekonomisk rättvisa, hålla företag ansvariga och omvandla en orättvis global ekonomi.

UNI har förhandlat fram över 50 globala avtal och protokoll som har säkrat rättigheterna för tiotals miljoner arbetstagare världen över. Dessa avtal är viktiga verktyg för att jämna ut spelreglerna mellan arbetstagare och multinationella företag, och de skapar ramar för att arbetstagare ska kunna organisera sig och förhandla utan rädsla och hotelser. Många avtal fastställer också globala rättigheter i frågor som jämställdhet och säkerhet på arbetsplatsen.

UNI är en av grundarna av det historiska internationella avtalet, och vi har spelat en viktig roll för att genomföra och upprätthålla detta rättsligt bindande avtal. Vårt deltagande har bidragit till att göra arbetet säkrare för över två miljoner klädarbetare som tillverkar varor för över 160 varumärken i Bangladesh, med planer på att expandera till andra länder.   

En global röst för tjänstearbetare i internationella organ som t.ex. ILO och OECD, samarbetar UNI också med en rad olika organisationer för att organisera sig för rättvisare, grönare ekonomier och mer robusta demokratier.

Globala avtal

UNI har förhandlat fram över 50 globala avtal och protokoll med multinationella företag och andra organ för att säkra och stödja arbetstagarnas rättigheter i hela deras verksamhet. Alla dessa avtal fastställer och förstärker rätten att organisera sig och förhandla kollektivt utan rädsla eller hot, men många har utökats till att omfatta ytterligare frågor, t.ex. diskriminering, könsrelaterat våld, hälsa och säkerhet på arbetsplatsen och distansarbete.

+ Mer

Vårt uppdrag

Vårt uppdrag är att bygga upp makt och höja standarden för arbetande människor genom starka fackföreningar och effektiva kollektiva förhandlingar. Vi kan bara uppnå demokrati på arbetsplatsen och utanför den när arbetstagarna flyttar maktbalansen.

Vi står enade för en hållbar och inkluderande global ekonomi, för demokrati som bygger på en grund av social och ekonomisk rättvisa och för anständigt arbete för alla. 

+ Mer