Varumärken förbinder sig till långsiktig framtid och expansion av International Accord

06.11.23

Varumärken förbinder sig till långsiktig framtid och expansion av International Accord

Globala fackföreningar och modevarumärken och återförsäljare har nått en överenskommelse om ett nytt internationellt avtal för hälsa och säkerhet inom textil- och beklädnadsindustrin. Det omförhandlade avtalet säkrar arbetet med avtalet fram till slutet av decenniet, stärker klagomålsmekanismen för arbetstagare och innehåller åtaganden för en utvidgning till andra länder.

Det treåriga juridiskt bindande avtalet, som träder i kraft den 1 november 2023, förnyas automatiskt efter tre år utan behov av förhandlingar. Varumärkena åtar sig att fortsätta hälso- och säkerhetsprogrammen i Bangladesh och Pakistan och att inrätta program i andra länder. Villkoren för expansion till andra länder baseras på genomförbarhetsstudier och framsteg i Accords befintliga landsprogram.

Christy Hoffman, generalsekreterare för UNI Global Union, sade:

"Det här avtalet är ett bevis på att Accord-modellen för reglering av leverantörskedjan - ett bindande avtal mellan varumärken och globala fackföreningar - har en lång livslängd. Många ansåg att det var en blixt från klar himmel som svar på krisen i Rana Plaza. Men idag har parterna kommit överens om ett sexårigt avtal som utvidgar både programmets geografiska täckning och de frågor som omfattas av det. Med den senaste tidens krav på due diligence i leverantörskedjan bör arbetsgivare överallt notera att avtalet är en modell med en beprövad historia." 

Det nya internationella avtalet kommer att fortsätta att bygga på de grunder som har gjort avtalet så effektivt, bland annat oberoende fabriksinspektioner, sanering, säkerhetsutbildning och en effektiv mekanism för klagomål från arbetstagarna.

För att stärka arbetstagarnas rättigheter kommer klagomålsmekanismen efter en pilotstudie att utvidgas till att omfatta arbetsmiljöfrågor, inklusive föreningsfrihet.

Atle Høie, generalsekreterare för IndustriALL Global Union, sade:

"Sedan starten för tio år sedan har avtalet varit avgörande för att göra klädindustrin säkrare. Vi har nu en långsiktig, hållbar lösning för Accordet med stort utrymme för utveckling när det gäller nya länder och inkludering av de grundläggande principerna och rättigheterna i arbetslivet som centrala byggstenar i klagomålsmekanismen och i utbildningsprogrammen."

Enligt ett nytt ramverk kommer International Accord att fungera som ett fristående ramavtal, med tillägg för varje lands säkerhetsprogram. Alla varumärken som köper in från dessa länder uppmanas att underteckna dessa tillägg utöver det internationella avtalet. Avtalet kommer att genomföras genom International Accord Foundation och dess sekretariat, med säte i Amsterdam, samt genom landskontoren.

I avtalet föreskrivs också en stark roll för Internationella arbetsorganisationen (ILO) när det gäller att stödja landsprogrammen för att se till att de genomförs och är effektiva. ILO har länge fungerat som en neutral ordförande för avtalets styrkommitté.

Accord historia:

  • Avtalet om brand- och byggnadssäkerhet i Bangladesh undertecknades den 15 maj 2013 av UNI Global Union, IndustriALL Global Union, åtta bangladeshiska fackföreningar och 40 varumärken. År 2018 hade mer än 220 globala varumärken och detaljhandlare undertecknat Bangladesh Accord, som skyddar över 2 miljoner arbetstagare i 1 600 fabriker.
  • För att upprätthålla och utöka Accord-framstegen undertecknade över 190 varumärken och detaljhandlare 2018 Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh (Transition Accord) med UNI och IndustriALL den 1 juni 2018
  • I maj 2019 undertecknade Accords styrkommitté ett samförståndsavtal med Bangladesh Garment Manufacturers Association (BGMEA), där man kom överens om att inrätta en nationell, oberoende organisation, RMG Sustainability Council (RSC), för att driva Accords program för arbetsplatssäkerhet i Bangladesh.
  • År 2021 nådde Accord-undertecknarna en ny fas i sitt partnerskap och upprättade International Accord for Health and Safety in the Textile & Garment Industry (International Accord). Detta avtal trädde i kraft den 1 september 2021 med 77 undertecknande varumärken. Från och med den 26 oktober 2023 har International Accord 199 varumärken och återförsäljare som undertecknare.
  • Pakistan Accord for Health and Safety in the Textile and Garment Industry (Pakistan Accord) mellan UNI, IndustriALL och varumärken och återförsäljare tillkännagavs i december 2022 och började genomföras 2023 i progressiva faser under en inledande period på tre år. Det har för närvarande 80 undertecknare.

För mer information, vänligen kontakta Leonie Guguen, Senior Communications Manager: leonie.guguen@uniglobalunion.org

 

Pressmeddelande

Handel

Företag och mänskliga rättigheter

Bangladesh

UNI Asien och Stillahavsområdet