x Hjälp oss att stoppa Amazons hårda arbetsvillkor i Indien!

Forum för arbetsmarknadsreformer: ett historiskt tillfälle för förändring i Colombia

28.11.23

Forum för arbetsmarknadsreformer: ett historiskt tillfälle för förändring i Colombia

Mellan den 22 och 27 november höll UNI Americas Forum för arbetsmarknadsreformer i städerna Medellin, Cali, Barranquilla och Bogota, med deltagande av mer än 500 fackliga ledare från över 110 fackförbund, och med närvaro av de centrala fackliga centralorganisationerna och regeringsföreträdare.

Syftet med dessa möten var att debattera och reflektera över den nuvarande situationen för arbetare i Colombia, fackföreningsrörelsens roll i denna process och de utmaningar de står inför när det gäller de förändringar som föreslås i lagförslaget om arbetsreform, som lämnades in förra fredagen den 24 november till senatens sjunde kommission.

President Gustavo Petro har nyligen beordrat arbetsmarknadsministeriet att bygga upp en armé av fackliga organisatörer och stärka fackföreningarna i Colombia och hela regionen, något som vi stöder fullt ut och som vi som UNI redan håller på att genomföra. "Fackföreningar är sociala aktörer och förändringsagenter. För att kunna driva kampanjer för facklig tillväxt måste vi stödja en reform som stärker organisationen, och de centrala parterna har åtagit sig att genomföra denna debatt om den föreslagna arbetsmarknadsreformen", sade Marcio Monzane, regionsekreterare för UNI Americas.

Huvudsyftet med arbetsmarknadsreformen är att modernisera arbetsrätten, men den syftar också till att säkerställa att alla arbetstagare får bättre arbetsvillkor, genom formalisering och tillgång till tillsvidareanställningar, samt att fastställa tydliga regler för outsourcing.

"Om någon har vetat hur man kämpar i motgång så har det varit fackföreningsrörelsen, det finns ingen starkare rörelse", sade Colombias vice minister för arbetsmarknadsrelationer och inspektion, Edwin Palma. "Fackföreningarna har en stor uppgift i att förnya kollektivavtalen och sätta avskaffandet av våld och trakasserier i centrum för diskussionerna".

I detta avseende tillade kongressledamoten och samordnaren av reformen, Mafe Carrascal: "Vi har redan åtagit oss att följa Internationella arbetsorganisationens konvention 190 från republikens kongress, detta är ett av våra mål, tillsammans med de kvinnor som är en del av centralerna som har tillåtit oss att följa dem längs vägen. Detta och andra avtal måste ratificeras."

"Idag har vi möjlighet att fortsätta mobilisera. Arbetare som är organiserade och ute på gatorna är nyckeln till vad som händer i kongressen", avslutade hon.

UNI Americas