x Hjälp oss att stoppa Amazons hårda arbetsvillkor i Indien!

KFIU-KDB Union motsätter sig tvångsförflyttning av Korea Development Bank

06.04.23

KFIU-KDB Union motsätter sig tvångsförflyttning av Korea Development Bank

Under de senaste 300 dagarna har KDB Union, som är medlem i UNI:s medlemsorganisation Korea Finance Industry Union (KFIU), kämpat mot regeringens beslut att flytta Korea Development Bank (KDB) från huvudstaden Seoul till den sydliga hamnstaden Busan. 

Detta beslut fattades inom ramen för Sydkoreas regerings nya politik för att öka investeringarna och utvecklingen i provinsstäderna. KDB är ett av de offentliga organ som omfattas.

KDB är för närvarande beläget i Yoido-distriktet i Seoul, där alla större finansinstitut - inklusive banker, värdepappers- och mäklarfirmor, kapitalförvaltning, revisions- och konsultfirmor - är belägna.

Vid ett tidigare samrådsmöte som hölls den 22 mars med Kim Han-Kyu, lagstiftare från Demokratiska partiet, uttryckte KFIU stor oro över flyttningsplanen och stödde KDB-förbundets ståndpunkt.

Under mötet redogjorde Kim Hyun-Joon, ordförande för KDB:s fackförening, för skälen till att den föreslagna omlokaliseringsplanen inte kommer att lyckas,

"Att flytta utvecklingsbanken långt från Seoul innebär att vi ger upp en strategisk plats i landets finansiella centrum.

"Toppresterande personal som inte vill flytta från Seoul kommer att lämna företaget, vilket får negativa konsekvenser för befintliga kunder. Det gör det också mycket svårare att samordna politiken i en nödsituation.

"Vi är överens om att det är viktigt att stärka de regionala områdena. En sådan politik kräver dock särskilda och riktade åtgärder snarare än svepande åtgärder som inte tar hänsyn till de berörda enheternas unika egenskaper, som KDB."

KFIU:s ordförande Park Hong-Bae höll med: "Om KDB:s flyttplan fortsätter kommer den att äventyra den grundläggande styrkan i KDB:s verksamhet och kommer inte att tjäna den nationella ekonomin på lång sikt."

UNI Asia & Pacific stöder fullt ut KFIU-KDB:s fackförenings ansträngningar och gör följande uttalande: "Vi är solidariska med fackföreningen, och vi är också oroade över att det verkar saknas samråd med den berörda personalen, och med den fackförening som företräder personalens intressen. Vi uppmanar KDB:s ledning och de berörda myndigheterna att allvarligt överväga vilka konsekvenser en sådan åtgärd skulle få för landets finans- och utvecklingssektor och vilka konsekvenser den skulle få för personalen, inklusive deras familjer." 

KDB, som grundades 1954, är ett av landets ledande finansinstitut. Den främjar industriell utveckling genom policybaserade finansierings- och omstruktureringsprogram, och den har historiskt sett spelat en ledande roll i den koreanska ekonomin, särskilt när det gäller att finansiera hamn-, varvs-, bil- och ståltillverkningssektorerna.

Institutionen har också spelat en avgörande roll för att rädda krisdrabbade koreanska företag, som skulle ha fått omfattande förödande ekonomiska och sociala konsekvenser om de hade gått i konkurs.

Nyheter

Ekonomi

UNI Asien och Stillahavsområdet