Make Amazon Pay solidariserar sig med den strejkande Writers Guild of America

15.05.23

Make Amazon Pay solidariserar sig med den strejkande Writers Guild of America

Make Amazon Pay, en global koalition bestående av över 80 fackföreningar, civilsamhällesorganisationer, miljöaktivister och skatteövervakare, med UNI Global Union och Progressive International som medverkande, går samman för att visa solidaritet med de strejkande medlemmarna i Writers Guild of America, East and West, (WGA) och fackföreningsmedlemmar över hela världen. Koalitionens globala aktionsdag måndagen den 15 maj 2023 syftar till att stödja WGA:s krav på rättvis ersättning och förbättrade arbetsvillkor för författare som medverkar i program som produceras av Amazon Studios. Dessutom lyfter koalitionen fram den pågående kampen för fackföreningsmedlemmar i länder som Storbritannien, Spanien och Tyskland, som i åratal har kämpat för rättvisa och respekt.

Christy Hoffman, generalsekreterare för UNI Global Union, uttryckte sin solidaritet med de strejkande skribenterna och fackföreningsmedlemmarna: "Skribenterna i USA och de strejkande på europeiska lager visar att det finns ett akut behov av rättvisa och respekt i hela Amazons verksamhet. Även om deras arbeten är olika, förenas de av gemensamma krav som att vilja ha en rättvis lön och inflytande över hur tekniken formar deras arbete. Som en del av rörelsen för att hålla Amazon ansvarig står vi på dessa arbetares sida i deras kamp för värdighet, rättvis ersättning och förbättrade arbetsvillkor. Det är dags att få Amazon att betala sina skribenter, sina packare, sina stowers, sina chaufförer och alla sina arbetstagare."

"Den globala aktionsdagen som leds av Make Amazon Pay sänder ett kraftfullt budskap: arbetare över gränserna förenas för att kräva rättvisa, rättvis lön och förbättrade arbetsvillkor. Exploateringen av författare och fackföreningsmedlemmar inom Amazon Studios är bara ett exempel på de systemiska problem vi står inför. Tillsammans kommer vi att utmana företagens makt och bygga en rättvisare värld där arbetstagarnas rättigheter skyddas och respekteras", säger Daniel Kopp som är samordnare för #MakeAmazonPay för Progressive International.

Författare, liksom fackliga medlemmar som arbetar för Amazon Studios, är viktiga bidragsgivare till Amazons framgångsrika underhållningsprojekt. De har dock drabbats av sjunkande löner och otillräckliga arbetsvillkor, vilket har lett till strejker och protester världen över. Koalitionen Make Amazon Pay står enad med de strejkande författarna och fackföreningsmedlemmarna och kräver att studior, inklusive Amazon, erkänner det enorma värde som deras arbete skapar och ger dem rättvisare ersättning, förbättrade arbetsvillkor och den respekt de förtjänar.

Den globala aktionsdagen uppmuntrar individer och organisationer att delta på olika sätt. Stödjare uppmanas att visa solidaritet på nätet genom att dela foton med utskrivbara plakat och använda hashtaggarna #MakeAmazonPay, #WGAStrike och #UnionRights. Dessutom kan supportrarna skriva under den officiella petitionen för att uttrycka sitt stöd direkt till WGA och andra fackföreningar som företräder Amazons anställda.

Koalitionen Make Amazon Pay är medveten om att Amazons affärsmetoder är sammanlänkade och påverkar arbetsvillkoren globalt. Genom att stå tillsammans kan arbetstagare och allierade bygga en kraftfull rörelse som överskrider gränser och branscher och förespråkar värdighet, rättvis lön, förbättrade arbetsvillkor och fackliga rättigheter för alla.

Make Amazon Pay uppmanar individer, organisationer och allierade att delta i den globala aktionsdagen måndagen den 15 maj 2023. Tillsammans kan vi göra en betydande inverkan och visa den kollektiva kraften hos Make Amazon Pay-rörelsen.

Mer information om hur du kan delta i den globala aktionsdagen och om resurser finns på https://makeamazonpay.com/its-writers.

Nyheter

Handel

Media, underhållning och konst

En ny värld av arbete

UNI Amazon Global Union Alliance