Nepals kvinnliga hälsovårdsarbetare hedras med en särskild ekonomisk utmärkelse och fortsätter att kräva erkännande som fullvärdiga arbetstagare

12.01.24

Nepals kvinnliga hälsovårdsarbetare hedras med en särskild ekonomisk utmärkelse och fortsätter att kräva erkännande som fullvärdiga arbetstagare

I en seger för kvinnors egenmakt och lokala hälsoarbetare beviljade hälsomyndigheterna i Nepals näst mest folkrika provins, Bagmatiprovinsen, en särskild ekonomisk belöning på 5 000 nepalesiska rupier (NRP) för varje kvinnlig lokal hälsoarbetare (CHV) på Female Community Health Workers Day (FCHW), den 5 december 2023. Denna särskilda belöning bygger på Bagmati-regeringens nyligen gjorda åtagande att täcka hälften av det avgiftsfinansierade sjukförsäkringssystemet för familjer för FCHV.

Syster Basanti Maharjan, ordförande för UNI:s medlemsförbund Union of Community Health Workers of Nepal (HEVON), som representerar över 10 000 kvinnliga CHV i Nepal, betonade att kampen för fullständiga rättigheter fortsätter:

"Med stöd från UNI Care kommer vi att fortsätta fokusera på vår kampanj för full sysselsättning med full lön och socialförsäkringsskydd för FCHV, så att de får samma förmåner och erkännande som sina kollegor inom den offentliga sjukvården."

UNI Asia & Pacifics regionsekreterare Rajendra Acharya berömde resultatet och sade: "Denna banbrytande åtgärd är ett lovvärt exempel för andra provinser att följa. Det kommer också att stärka HEVON:s uppdrag att säkra fullständiga anställningsrättigheter och social trygghet för FCHV:er i hela landet, så att dessa hängivna hälsohjältar får det erkännande och stöd de förtjänar."

Alan Sable, UNI Global Unions Head of Care, säger: "Nepals sjukvårdssystem står i tacksamhetsskuld till dessa osynliga hjältar. Det är dags att erkänna deras engagemang, ta itu med de utmaningar de står inför och se till att deras viktiga tjänster värderas och firas inte bara med ord en dag, utan med rättvis ersättning och adekvat stöd varje dag."

 

Nepals sjukvårdssystem är starkt beroende av över 51 000 FCHV:er som arbetar utan regelbunden lön i långsiktiga volontärprogram. Dessa hängivna hälsovårdsarbetare tillhandahåller grundläggande hälsoutbildning och rådgivning om ämnen som säkert moderskap, familjeplanering och nutrition. De spelar också en viktig roll i uppsökande verksamhet i samhället och vid akuta insatser under naturkatastrofer eller pandemier.

Denna seger markeras av det tillkännagivande som nyligen gjordes och som kommer att gynna otaliga FCHV i Bagmatiprovinsen och garantera ökat välbefinnande och trygghet genom gratis sjukförsäkring.

Trots deras enorma bidrag står de inför många utmaningar när de tjänar sina samhällen. Den mest uppenbara skillnaden ligger i klyftan mellan hur viktigt deras arbete är och den brist på erkännande som återspeglas i deras ersättning.

Nyheter

Vård

Nepal