NSEF Bangladesh vädjar om stöd för att hjälpa 15 000 arbetstagare som drabbats av den omfattande branden i Bangabazar.

11.04.23

NSEF Bangladesh vädjar om stöd för att hjälpa 15 000 arbetstagare som drabbats av den omfattande branden i Bangabazar.

En massiv brand som bröt ut tidigt på morgonen den 4 april i Bangabazar, en populär klädmarknad i Dhaka i Bangladesh, brände tusentals små butiker och mikroföretag till aska inom några timmar.

Uppskattningsvis sex tusen butiker i komplexet och de angränsande Bongo Market, Gulistan Market, Mahanagar Shopping Complex, Adarsha Market och Annex Tower drabbades.

Inga offer rapporterades, men 18 personer skadades när de bekämpade branden.

Händelsen väckte omedelbart allmänhetens uppmärksamhet och sympati eftersom den inträffade mitt under den heliga månaden Ramadan.

Lokala medier rapporterade att relativt snabba åtgärder vidtogs för att hjälpa de drabbade offren, som till största delen var småskaliga handlare och operatörer. Den största uppmärksamheten verkar dock ha riktats mot butiksägarna, medan situationen för 15 000 arbetare och anställda på marknaderna knappt nämndes.

National Shop Employees Federation (NSEF), som försvarar butiksanställdas intressen, mobiliserade en mänsklig solidaritetskedja framför National Press Club i Dhaka fredagen den 7 april 2023 för att uppmana regeringen och arbetsgivarna att betala ut löner och den sedvanliga Eid-bonusen till de drabbade arbetstagarna.

Amirul Haque Amin, generalsekreterare för NSEF, sade vid evenemanget,

"Omkring 15 000 anställda som arbetar i dessa butiker är beroende av försäljningsperioden före Eid-festivalen för att få sina månadslöner och festivalbonusar. Men alla har nu förlorat sina jobb på grund av branden. Jag vädjar till regeringen och arbetsgivarna att komma ihåg arbetstagarnas hårda arbete och uppoffringar och se till att de kan få sin lön och bonus. Jag vädjar också till alla föreningar och regeringen att ta lärdom av denna katastrof och se till att butiksinnehavarna i landet får säkra arbetsplatser".

NSEF hade strax innan ramadan började utfärdat en offentlig uppmaning till arbetsgivare och föreningar som sysselsätter 6 miljoner butiksanställda i landet att se till att de betalar ut månadslöner och påskbonusar till dessa anställda.

De flesta butiksanställda i Bangladesh arbetar under osäkra förhållanden och har otrygga anställningar eftersom de oftast är daglönade och inte formellt registrerade som anställda i butikerna.

UNI:s regionsekreterare för Asien och Stillahavsområdet Rajendra Acharya uttryckte sina kondoleanser och sympatier med alla drabbade brandoffer och sade: "Vi stöder NSEF:s ansträngningar och hoppas verkligen att deras konkreta åtgärder kan bidra till att säkra en värdig lösning för arbetstagarna i tid till Eid." 

NSEF är ansluten till UNI Global Union inom handelssektorn. Den vädjar om internationell solidaritet för att ge nödhjälp till de 15 000 arbetare och anställda som drabbades av branden på Bangabazarmarknaden.

Intresserade fackföreningar kan kontakta broder Amirul Haque Amin, generalsekreterare för National Shop Employees Federation, på ngwf@dhaka.net för ytterligare information.

Nyheter

Handel

Bangladesh