x Hjälp oss att stoppa Amazons hårda arbetsvillkor i Indien!

OECD:s nationella kontaktpunkt i Nederländerna: IKEA gick med på globala principer om neutralitet och facklig tillgång

06.07.23

OECD:s nationella kontaktpunkt i Nederländerna: IKEA gick med på globala principer om neutralitet och facklig tillgång

Den nederländska nationella kontaktpunkten (NCP) för OECD:s riktlinjer för multinationella företag har idag publicerat sitt slutliga uttalande om det klagomål som UNI Global Union lämnade in 2018. Den nederländska kontaktpunkten ansåg att UNI Global Unions klagomål var berättigat, vilket ledde till en medlingsprocess mellan IKEAs moderbolag, Ingka Group, och UNI Global Union.

Den svenska detaljhandlaren hade anklagats för att ha åsidosatt arbetstagarnas rätt att gå med i fackföreningar och för att inte ha fört konstruktiva förhandlingar med fackliga företrädare.  

I sitt slututtalande avslöjar den nationella kontaktpunkten att Ingka Group och UNI, med hjälp av den nederländska nationella kontaktpunkten, nådde ett avtal om globala principer 2021 som ett resultat av medlingsprocessen. Enligt detta avtal åtog sig Ingka-koncernen att vara neutral när arbetstagare väljer att bilda fackföreningar på IKEA. Dessutom åtog sig IKEA att ge fackliga representanter rimlig tillgång till sina varuhus och att inrätta en process för att hantera eventuella implementeringsfrågor som kan uppstå. 

Christy Hoffman, UNI Global Unions generalsekreterare, uttryckte sin uppskattning för NCP:s rekommendation och betonade behovet av att fortsätta arbeta för praktiska lösningar i USA, Irland och Portugal, i linje med de överenskomna åtagandena. "IKEA har tagit några meningsfulla steg framåt i vårt avtal om globala principer i samband med tillgång till potentiella medlemmar och neutralitet i samband med en organiseringskampanj. Vi välkomnar NCP:s rekommendation att parterna fortsätter sitt arbete för att hitta en praktisk lösning i USA, Irland och Portugal när det gäller implementeringen av detta språk om tillgång, i enlighet med dessa tydliga åtaganden. Och vi tackar medlemmarna i NCP för deras hängivenhet att driva det här fallet," sade Hoffman. 

I avtalet uppmanas också nationella fackföreningar och IKEA:s landsledning att samarbeta och bestämma hur avtalet ska implementeras på landsnivå. Även om lokala avtal inte nåddes inom tidsramen för denna process, rekommenderar NCP starkt att parterna fortsätter att arbeta mot dem. 

"UFCW kommer att följa den nederländska NCP:s rekommendation att fortsätta samtalen med IKEA USA för att nå en överenskommelse om hur vi kan implementera det globala avtalet i USA. UFCW fortsätter att arbeta med IKEA-medarbetare över hela USA och Kanada som försöker skapa fackföreningar på sina varuhus", säger David Young UFCW International Vice President och Director of Organizing. 

Den nederländska nationella kontaktpunkten har meddelat att parterna kommer att träffas igen nästa år för en slutlig utvärdering. Mathias Bolton, UNI Global Unions handelschef, uttryckte optimism om genomförandet av avtalet och de förväntade framsteg som kommer att rapporteras vid nästa möte med den nederländska nationella kontaktpunkten. 

"Vi ser fram emot att arbeta med Ingka Group och våra anslutna fackföreningar i genomförandet av detta avtal. Vi förväntar oss att kunna rapportera om stora framsteg när vi träffar den nederländska nationella kontaktpunkten igen nästa år", säger Mathias Bolton, UNI Global Unions handelschef. 

 

Handel

UNI Americas

UNI Europa