Personliga assistenter i Slovenien genomför sin första strejk någonsin

25.05.23

Personliga assistenter i Slovenien genomför sin första strejk någonsin

I ett historiskt drag inledde personliga assistenter i Slovenien en strejk den 25 maj 2023 med krav på förbättrade arbetsvillkor och tjänster av bättre kvalitet för mottagarna av personlig assistans. Detta är den första strejken någonsin för denna personalstyrka som ger stöd till personer med funktionsnedsättning i deras dagliga liv.

Strejken belyser det akuta behovet av stabil finansiering och adekvat stöd inom sektorn för personlig assistans.

Arbetstagarna stöds av sitt fackförbund Personal Assistants' Union (SOA), som är medlem i UNI Global Union's Care sector, och de ber om internationell solidaritet.

"Dessa arbetstagare tar inte lätt på strejken, utan gör det bara för att de vill ha de villkor som krävs för att leverera den vård som deras kunder förtjänar", säger Adrian Durtschi, chef för UNI Care. "Men deras kamp är inte en isolerad kamp. Fackföreningar från hela Europa - och hela världen - visar solidaritet eftersom vi vet att otillräcklig finansiering och försämrade villkor är ett globalt problem."

Sedan fackförbundet bildades 2020, i samarbete med utbildningscentret Cedra, har det drivit på för att ta itu med de växande problem som personliga assistenter möter i Slovenien. Otillräcklig offentlig finansiering har varit ett problem i flera år, vilket har lett till en försämrad standard och en urholkning av arbetstagarnas rättigheter, inklusive betald ledighet, förmåner och arbetsskyldigheter.

Trots ihärdiga påverkansinsatser har regeringen och andra berörda parter inte visat någon vilja att lyssna på de personliga assistenternas oro. Det är därför dessa arbetstagare inte har något annat val än att strejka för att göra sina röster hörda.

Arbetstagarnas viktigaste krav är att slutföra kollektivavtalet, säkra tillräcklig finansiering för kvalitetsstöd till personer med funktionsnedsättning, anta standardiserade normer inom hela sektorn, införa ett rättvist och lagligt sätt att registrera arbetstid samt få lön under strejken.

De personliga assistenterna i Slovenien hoppas få stöd från internationella allierade för att visa styrka inför arbetsgivare och regering. För att visa din solidaritet skicka foton eller stödmeddelanden till Personal Assistants Union (SOA) via e-post på sindikat.osebne.asistence@gmail.com.

Nyheter

Vård

UNI Europa