x Hjälp oss att stoppa Amazons hårda arbetsvillkor i Indien!

Anställda på Reuters i Turkiet meddelade i dag att de kommer att strejka den 10 maj om inte den globala nyhetsbyrån höjer lönerna för att möta de stigande inflationskostnaderna i landet.

Trots många förhandlingsrundor har företagsledningen vägrat att erbjuda mer än en löneförhöjning på 25 procent, trots att den officiella inflationen för mars var 50,51 procent och en oberoende forskningsgrupp anger inflationen till 112,51 procent.

I ett uttalande från UNI Global Unions turkiska medlemsorganisation TGS, som företräder Reutersarbetarna, sägs följande:

"I dag tillkännager vi inte bara vårt beslut att strejka, utan också vår beslutsamhet att strejka. Om våra medlemmar inte får en löneökning i den takt de förtjänar, och om vi inte ser ett positivt steg från Reuters arbetsgivare för att lösa problemet, tillkännager vi offentligt att vi kommer att inleda strejken från och med den 10 maj... Vi kommer inte att ge upp förrän vi får vad vi förtjänar."

Representanter från UNI:s Media, Entertainment & Arts (UNI MEI) anslöt sig till Reutersarbetarna i Istanbul när deras fackförbund meddelade att de skulle strejka om det skulle behövas.

I ett solidaritetsbrev från UNI Global Union till TGS kritiserade Johannes Studinger, chef för UNI MEI, Reuters ledning för att den inte har lyckats förhandla i god tro eller lägga fram ett förslag som motsvarar inflationen och situationens brådskande karaktär. Han tillade:

"Vi förstår att situationen har nått en punkt där en strejk är det enda alternativet som återstår för att göra era röster hörda. Vi stöder fullt ut er rätt att protestera, strejka och kräva rättvisa löner och värdiga arbetsvillkor.

"Vi uppmanar Reuters att äntligen delta i kollektivavtalsförhandlingar i god tro och lägga fram ett förslag som ger ekonomisk hållbarhet för företagets anställda. Vi uppmanar Reuters att ompröva sitt förslag och erbjuda en löneökning som både är rättvis och erkänner Turkiets ekonomiska omständigheter."

På annat håll har TGS meddelat att de anställda på nyhetsbyrån AFP i Turkiet kommer att strejka den 3 maj, som är Världsdagen för pressfrihet, om inte ledningen föreslår en rimlig lösning som tar hänsyn till den ekonomiska krisen och den verkliga inflationen.