x Hjälp oss att stoppa Amazons hårda arbetsvillkor i Indien!

#RoadToPhilly - Finansförbund förbereder sig för möte i Philadelphia

10.08.23

#RoadToPhilly - Finansförbund förbereder sig för möte i Philadelphia

Finans- och försäkringsförbund från hela världen träffas i Philadelphia den 23 och 24 augusti för UNI Finans konferens. Cirka 400 representanter från finansförbund i 65 länder samlas i staden för att fastställa prioriteringar och välja nytt ledarskap för de kommande fyra åren.

Finansbranschen har genomgått betydande förändringar sedan fackföreningarna senast samlades 2019, inklusive ytterligare omstruktureringar i sektorn, en enorm ökning av distansarbete och omvandling genom digitalisering.

Som svar på detta kommer konferenserna bland annat att fokusera på att stärka arbetstagarnas inflytande genom kollektiva förhandlingar, hållbar finansiering, rättvis omställning med fokus på klimatförändringar, användning av teknik samt mångfald och inkludering, social dialog och utbildning.

En viktig höjdpunkt på UNI Finans konferens den 24 augusti blir undertecknandet av det första globala avtalet någonsin mellan UNI Global Union och Banco de la Nación. Det nya avtalet med den argentinska statsbanken kommer att främja och garantera viktiga fackliga rättigheter och arbetstagarrättigheter för dess 17.600 anställda i Argentina och utomlands.  

Konferenserna kommer också att innehålla bidrag från medlemsförbund i olika regioner om vart och ett av de viktigaste ämnesområdena för att få perspektiv och erfarenheter från finansförbund i Europa och världen.

UNI:s finanschef Angelo Di Cristo sade

"Vi är glada över att återförenas med våra medlemsförbund i Philadelphia. När vi träffas för att ta itu med de mest angelägna frågorna som påverkar arbetstagare i branschen idag, syftar dessa konferenser till att bana väg för en framåtblickande och inkluderande finanssektor som fungerar för både samhället och den reala ekonomin. Tillsammans kommer vi att bli starkare och redo att försvara och främja rättigheterna för finansanställda över hela världen."

För mer information om konferenserna och dokumentationen, besök våra konferenswebbsidor.

Sociala medier #RoadToPhilly

Ska du åka till Philadelphia? I så fall vill vi att du deltar i vår aktion på sociala medier!

När din resa till konferensen börjar - med båt, bil, flyg, tåg etc! - ta en selfie på dig själv och lägg upp den på sociala medier med hashtaggen #RoadToPhilly och #UNIRisingTogether

Vi ser fram emot att träffa er alla på vägen! 

 

Nyheter

Ekonomi

UNI Americas