UNI:s finanskonferens


UNI:s finanskonferenser kommer att äga rum i Philadelphia i augusti 2023, med finanskonferensen UNI Europa den 23 augusti och UNI:s finanskonferens den 24 augusti.

Hundratals fackföreningsmedlemmar från hela världen kommer att samlas för att bygga starka finansförbund och tillsammans göra uppror för att öka arbetstagarnas makt.

Docs

Klicka här för att se och ladda ner alla dokument.

Bilder

Klicka här för att se bilder från UNI Finans världskonferenser.

Media

Klicka här för att följa diskussionen på sociala medier.

Rapportera

För att hjälpa medlemsförbund världen över har UNI byggt upp en databas med fackligt förhandlade avtal och klausuler om distansarbete - 119 avtal från 25 länder.

Rapportera

I ett växande antal ekonomiska sektorer använder arbetsgivare algoritmiska ledningssystem (AMS) för att öka produktiviteten på bekostnad av arbetstagarnas hälsa, integritet och löner.

Rapportera

Lagstiftningsinitiativ om due diligence för mänskliga rättigheter vinns i hela Europa. Dessa ger möjligheter till en bättre tillämpning av arbetstagarnas grundläggande rättigheter.

Viktiga resurser

Klicka för att se viktiga resurser under de huvudteman som är relevanta för vårt sektorsarbete:

Scrolla nedan för att se höjdpunkterna från de senaste fyra åren!

Senaste kollektiva förhandlingar

SenasteGlobalaavtal och multinationella företag

Senaste Hållbar finansiering och en rättvis omställning

Senaste Mänskliga rättigheter och demokrati