Efter avslöjande betalar Amazon nästan 2 miljoner till migrerande lagerarbetare i Saudiarabien

23.02.24

Efter avslöjande betalar Amazon nästan 2 miljoner till migrerande lagerarbetare i Saudiarabien

Efter månader av intensiv granskning från press, civilsamhälle och myndigheter gick Amazon idag med på att betala 1,9 miljoner USD för att ersätta mer än 700 kontrakterade lagerarbetare i Saudiarabien som lurats av rekryteringsagenter och företag som tillhandahåller arbetskraft. En rapport från Amnesty International avslöjade att arbetarna lurades på sina löner, bodde under fruktansvärda förhållanden och hindrades från att hitta alternativa anställningar eller lämna landet.

Rapporten, med titeln "Oroa dig inte, det är en filial till Amazon", visade ett oroväckande mönster av kränkningar av mänskliga rättigheter, inklusive bedrägeri från rekryteringsagenter, lönestöld, undermåliga levnadsförhållanden och begränsningar av arbetstagarnas frihet att byta anställning eller lämna landet.

Utredningen visade att Amazon inte lyckades upptäcka eller förhindra utnyttjandet av dessa arbetstagare, trots att företaget fick direkta klagomål om hur de behandlats illa. Allvaret och arten av de missförhållanden som rapporterats tyder på att många arbetstagare upplevde förhållanden som kan likställas med människohandel, särskilt på grund av de vilseledande rekryteringsmetoderna och den efterföljande exploateringen.

"Denhär betalningen är ett bevis på de obevekliga insatserna från arbetstagare, aktivister och människorättsorganisationer runt om i världen som kräver att Amazon hålls ansvarigt för denna fruktansvärda behandling av arbetstagare. Det visar att det kan ge resultat att säga ifrån och kräva förändring, även på Amazon och till och med i Saudiarabien", säger Christy Hoffman, generalsekreterare för UNI Global Union. "Låt detta vara ett tydligt budskap till alla multinationella företag att de också måste upprätthålla sitt ansvar för att skydda arbetstagare på alla nivåer i sin verksamhet."

"Amazon är under press att införa mer humana och etiska standarder för alla arbetare i sin värdekedja över hela världen, för att säkerställa att sådana övergrepp aldrig upprepas. Det internationella samfundet, arbetsrättsorganisationer och konsumenter kommer att hålla ett vakande öga."

UNI Global Union representerar mer än 20 miljoner arbetstagare i 150 länder och drivs av ansvaret för att se till att kompetens- och tjänstejobb är anständiga jobb och att arbetstagarnas rättigheter skyddas, inklusive rätten till facklig representation och kollektiva förhandlingar.  

Nyheter

Uttalanden

Handel

UNI Amazon Global Union Alliance