x Hjälp oss att stoppa Amazons hårda arbetsvillkor i Indien!

Solidaritet med ukrainska arbetare inom förlag och detaljhandel mot bakgrund av den senaste tidens attacker  

31.05.24

Solidaritet med ukrainska arbetare inom förlag och detaljhandel mot bakgrund av den senaste tidens attacker   

UNI Global Unionen står i orubblig solidaritet med ukrainska arbetstagare och fackföreningar inom förlags- och detaljhandelssektorerna efter den senaste tidens förödande ryska attacker.

 

I maj förstörde ryska missiler ett av Ukrainas största tryckerier, Factor-Druk, bara en vecka före den internationella Book Arsenal-festivalen. Denna avskyvärda handling, som riktade sig mot Ukrainas kulturella och intellektuella hjärta, har lamslagit nästan hela boksektorn. Attacken resulterade i den tragiska förlusten av sju civila som flitigt arbetade på tryckeriet och 22 andra skadades.

 

Dessutom krävde en rysk attack mot en stormarknad i Kharkiv nyligen 12 dödsoffer, vilket ytterligare belyser den urskillningslösa karaktären hos dessa brutala attacker mot civil infrastruktur och civila arbetare.

 

"Dessa attacker mot civila är avskyvärda och måste fördömas av det internationella samfundet. Attmedvetet rikta in sig på arbetare är ett flagrant brott mot internationella normer och mänsklig anständighet", säger Christy Hoffman, generalsekreterare för UNI Global Union.

Nyheter

UNI Europa