x Hjälp oss att stoppa Amazons hårda arbetsvillkor i Indien!

Tusentals säkerhetsvakter som ansvarar för säkerheten vid de olympiska spelen i Paris kommer att strejka den 28 juni 2024 i protest mot farliga arbetsförhållanden.

Strejken tillkännagavs offentligt och förklarades av fackförbundet CFDT till prefekturen. Privata säkerhetsvakter behöver i allmänhet inget förhandsmeddelande, utom på flygplatser på grund av krav på offentliga tjänster, för vilka ett meddelande har lämnats in. Demonstrationen kommer att äga rum framför arbetsmarknadsministeriet (14 Avenue Duquesne, 75007 PARIS). CFDT har begärt ett möte med arbetsmarknadsministern som en del av denna mobilisering.

Michala Lafferty, chef för Property Services på UNI Global Union, säger: "Denfranska regeringen måste ta fackföreningarnas och säkerhetsvakternas oro på allvar om den vill garantera säkra och smidiga olympiska spel. Säkerhetsvakterna behöver tillräcklig vila och utbildning. Vi stöder våra franska medlemsförbund i deras kamp för anständiga arbetsvillkor för säkerhetsvakter."

Strejken omfattar anställda inom den privata säkerhetssektorn, inklusive de som arbetar för företag som Securitas, Fiducial och andra i branschen. Strejken är preliminärt planerad till den 28 juni och följs av ytterligare strejker varje söndag under de olympiska spelen.

Arbetstagarna kräver bland annat löneökningar och bonusar för natt- och söndagsarbete. De begär också att ett särskilt dekret om undantag från veckovilan ska tillämpas för OS 2024.

Tillämpningen av det särskilda dekretet för OS 2024 om undantag från veckovila innebär en extra börda som måste kompenseras, menar facket. Det finns en rädsla för att denna åtgärd kommer att bli permanent om de anställda anses vara effektiva. Hälsorisken är betydande, eftersom svåra förhållanden kan leda till en ökning av sjukfrånvaron bland arbetstagarna.

Aurélie Flisar, biträdande generalsekreterare för CFDT, sade: "Deolympiska spelen i Paris 2024 utropas som ett socialt och miljömässigt ansvarsfullt evenemang. Detta kräver i grund och botten samråd med alla intressenter, inklusive fackföreningar. Men precis som under Covid-19 ignoreras viktiga arbetstagare som säkerhetsvakter, trots att de ansvarar för att garantera säkerheten för tusentals idrottare och 14 miljoner besökare. Trots upprepade förfrågningar har vi tyvärr inte kunnat träffa arbetsmarknadsminister Catherine Vautrin för att uttrycka vår oro, och arbetsgivarorganisationerna förblir döva för våra krav. Därför har vi inget annat val än att utlysa strejk den 28 juni 2024, en månad före spelen.Detfinns fortfarande tid att lösa dessa frågor."

Ett regeringsdekret från november 2023 tillåter arbetsgivare att låta personalen arbeta i en månad utan viloperiod. Detta innebär att säkerhetsvakter skulle arbeta sju dagar i veckan under de olympiska spelen, vilket allvarligt skulle äventyra deras hälsa och deras förmåga att garantera säkerheten för 14 miljoner besökare på grund av långa arbetsdagar i höga temperaturer. Detta dekret strider mot internationella normer som artikel L3132-5 i EU-lagstiftningen och ILO:s konvention nr 106.

Dessutom saknas det fortfarande 20.000 yrkesverksamma inom säkerhetsbranschen. Istället för att förbättra arbetsvillkoren för att locka till sig personal meddelade regeringen att man skulle kalla in pensionerade säkerhetsvakter och att den konventionella utbildningstiden skulle minskas från 175 till 106 timmar för att "delta i privata säkerhetsaktiviteter under större evenemang". Fackföreningarna befarar också att dessa undantag kommer att bli norm efter spelen.

Spelen kommer att äga rum i en mycket spänd politisk miljö, några veckor efter parlamentsvalet. Prognoser tyder på att extremhögern, ledd av Marine Le Pen, kan vinna en majoritet, vilket kan leda till demonstrationer och konfrontationer på Paris gator. En utvilad och välutbildad personalstyrka är avgörande för att garantera säkerheten för Parisbor och besökare.

 

Nyheter

Rengöring/säkerhet

UNI Europa