Uppmaning till solidaritet med UNI:s medlemsorganisationer och deras medlemmar i Turkiet

16.02.23

Uppmaning till solidaritet med UNI:s medlemsorganisationer och deras medlemmar i Turkiet

De förödande jordbävningarna den 6 februari har lett till uppskattningsvis 40 000 döda i Turkiet och Syrien och skadat många fler. Enligt FN har upp till 13,5 miljoner människor drabbats av skalvet med en magnitud på 7,8 och dess efterskalv. Uppskattningsvis 5,3 miljoner människor är hemlösa i Syrien och mer än 1 miljon i tält och tillfälliga skyddsrum i Turkiet. Eftersom tusentals människor fortfarande saknas eller är instängda i spillrorna kommer vi inte att få veta hur mycket denna tragedi verkligen kostar på veckor - om inte månader - framöver.

UNI:s turkiska medlemsförbund inledde omedelbart stödinitiativ för sina medlemmar och familjer i det drabbade området. De har tillhandahållit lastbilar med mat, vatten och kläder. De har organiserat skydd, medicinsk vård och andra grundläggande behov som hygienprodukter och filtar. 

Men det finns fortfarande mycket mer att göra och det behövs mycket mer stöd.

Många av UNI:s medlemsförbund frågade hur de kan hjälpa till, och UNI har inrättat en solidaritetsfond för att stödja de turkiska fackföreningarnas återhämtningsinsatser. Den genomsnittliga kostnaden för att fylla en lastbil med 1 000 påsar med grundläggande behov (vatten, toalettpapper, blöjor, mensskydd, mat osv.) är cirka 15 000-20 000 CHF. Därför kommer våra fackföreningar att förse minst 50 familjer med grundläggande behov, inklusive mat, vatten och hygienprodukter, med varje donation på 1 000 CHF/Euro. Med varje donation på 20 000 CHF/Euro kommer våra fackföreningar att fylla en lastbil med hjälpmedel till 1 000 familjer.

Om du eller ditt fackförbund vill stödja UNI:s medlemsorganisationer i Turkiet ekonomiskt kan du skicka ditt bidrag till den solidaritetsfond som UNI har inrättat.

Kontakta UNI för mer information om hur du kan göra en donation.