UNI Europa och arbetsmarknadens parter undertecknar de första sektorsövergripande EU-riktlinjerna om avskaffande av våld och trakasserier

08.11.23

UNI Europa och arbetsgivare inom telekommunikation, finans och spel undertecknade de första riktlinjerna i sitt slag för att eliminera våld och trakasserier på arbetsplatsen.

UNI Europa och arbetsmarknadens parter undertecknar de första sektorsövergripande EU-riktlinjerna om avskaffande av våld och trakasserier

Vid en konferens i Paris, Frankrike, den 7 november UNI Europa, undertecknade den europeiska tjänstemannafederationen och arbetsgivare inom telekommunikation, finans och spel de första riktlinjerna i sitt slag om att eliminera våld och trakasserier på arbetsplatsen. Det är första gången som en facklig federation har undertecknat så långtgående riktlinjer med arbetsgivare inom olika ekonomiska sektorer.

Covid-19-pandemin har lett till en alarmerande ökning av våldet mot kvinnor, både fysiskt och online, samtidigt som de är betydligt mer isolerade från potentiella resurser och möjligheter till hjälp. Våld i hemmet har ökat med en tredjedel under pandemin. Det finns också belägg för att distansarbete har inneburit att arbetsrelaterade sexuella trakasserier har blivit vanligare online. I en undersökning beställd av UNI Europa där 228 medlemmar och fackföreningar deltog, rapporterade 76% former av verbala trakasserier, 53% sexuella trakasserier och 52% hot eller skrämsel som de mest utbredda formerna av övergrepp på arbetsplatsen.

Riktlinjerna, som undertecknades idag och som involverar arbetsmarknadens parter och arbetsgivare i processen, Europeiska fackliga samorganisationen (EFS) och experter på jämställdhet, är det första verktyget i sitt slag för att ta itu med frågor om våld och trakasserier. Så här står det i riktlinjerna: "Arbetsmarknadens parter fördömer allt våld och alla trakasserier på arbetsplatsen. Vi har gått samman för att ta itu med våld och trakasserier för anställda i hela Europa." Riktlinjerna är särskilt inriktade på våld i hemmet i relation till arbetslivet, våld från tredje part och psykosociala risker med distansarbete.

Riktlinjerna, som avslutar ett tvåårigt projekt som samfinansierats av Europeiska kommissionen, undertecknas vid en tidpunkt då EU-institutionerna närmar sig antagandet av ett EU-direktiv om bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet. Direktivet skulle fastställa miniminormer i EU-lagstiftningen för kriminalisering av vissa former av könsrelaterat våld, förbättra tillgången till rättslig prövning, skydd och stöd för brottsoffer, säkerställa samordning mellan relevanta tjänster och förebygga dessa typer av brott.

Såsom anges i riktlinjerna: "Arbetsmarknadens parter kommer att fortsätta att bedöma utvecklingen av detta direktiv för att säkerställa att det inkluderar: fackföreningarnas och den sociala dialogens roll för att förebygga och bekämpa våld mot kvinnor i och utanför arbetslivet, inklusive genom kollektivförhandlingar".

I sitt tal vid konferensen sade Helena Dalli, EU-kommissionär för jämställdhet:

"Genom ett nära samarbete kan vi uppnå våra gemensamma mål och skapa arbetsplatser där män och kvinnor kan vara fria från våld. Jag tackar er för ert åtagande att eliminera våld och trakasserier i arbetslivet."

Oliver Roethig, regionsekreterare för UNI Europa , talade vid konferensen:

"För några år sedan fanns det en utbredd motvilja mot att ta upp frågor om våld och trakasserier på arbetsplatsen. Men idag har UNI Europa tillsammans med sina arbetsmarknadsparter inom olika sektorer undertecknat breda riktlinjer - ett banbrytande ögonblick i kampen för säkra arbetsplatser för alla."

När det gäller europeiska lagstiftningsförslag tillade Roethig: "UNI Europa och dess medlemsförbund engagerar sig på europeisk och nationell nivå med lagstiftare, särskilt om det föreslagna EU-direktivet om bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet. Vår huvudpoäng är att direktivet bör stärka arbetsmarknadsparternas och kollektivförhandlingarnas roll när det gäller att förebygga och bekämpa våld i arbetslivet."

ETUC:s generalsekreterare Esther Lynch talade på konferensen:

"Vi befinner oss i en tid då människor försöker sätta tillbaka oss kvinnor i en låda. Men vi måste vara modiga och kräva fler rättigheter, inte färre. Dessa riktlinjer ger oss en möjlighet att göra det."

I ett tal vid konferensen sade Carol Scheffer, ordförande för UNI Europa Women's Committee:

"UNI är den första fackliga federationen som tar upp frågan om våld och trakasserier på arbetsplatsen. De riktlinjer som undertecknats idag är ett historiskt steg mot att motverka våld och lyfta fram psykosociala risker som en direkt följd av dessa frågor."

Veronica Fernandez Mendes, chef för avdelningen för lika möjligheter på UNI Global , talade vid konferensen:

"Vi behöver inte vänta på att ILO-konventionen ska ratificeras. På UNI Europa har vi tagit fram mallar för klausuler som vi kan inkludera i kollektivavtal."

I sitt tal vid konferensen sade Amel Djemail, direktör för lika möjligheter på UNI Europa :

"Vi kan vara mycket stolta. För några år sedan ville folk inte ta itu med dessa områden av våld och trakasserier på arbetsplatsen. Det bästa beviset på att vi är pionjärer är förslaget till direktiv på europeisk nivå från förra året."

Läs mer:

UNI Europa, den europeiska federationen för tjänstearbetare som företräder 7 miljoner arbetstagare i Europa: uni-europa.org