UNI Global Unionen har börjat ge praktiska råd till ukrainska flyktingar i Polen som en del av ett stödprogram som drivs av dess centraleuropeiska organisationscenter COZZ i samarbete med dess polska medlemsorganisationer. 

Den här veckan delade COZZ-representanter ut informationsbroschyrer till ukrainska flyktingar utanför ett av de nya arbetsförmedlingar i Warszawa som öppnats för att ta hand om flyktingströmmen till huvudstaden.

Nästan alla flyktingar som sökte arbete var kvinnor och en del hade sina barn med sig.

Broschyrerna har tagits fram på ukrainska, ryska och polska och innehåller information om anställningsnormer, rättigheter och förmåner i Polen samt om olika typer av anställningsavtal. De listar också sätt att ta kontakt för att få hjälp, inklusive en hjälptelefon och en särskild Telegramkanal.

Flygbladen fördömer kriget och välkomnar flyktingar till Polen på UNI:s och fackföreningsrörelsens vägnar och betonar att alla arbetstagare har rätt till fred och skydd av sina rättigheter. I en uppmaning till flyktingar uppmanas de att organisera sig och gå med i en fackförening.

UNI:s generalsekreterare Christy Hoffman sade:

"Det är så roligt att se att vårt program är igång och ger välbehövligt stöd och hjälp till ukrainska kvinnor som söker arbete för att överleva och försörja sina familjer. Vårt program kommer att bidra till att stoppa exploateringen av dessa arbetstagare och tillhandahålla en pålitlig källa till hjälp och råd. Vi ser fram emot att programmet utvecklas ytterligare under de kommande veckorna." 

 

SCORE

UNI Europa