Underhållningsfack världen över förenar sig i solidaritet med IATSE när avtalsförhandlingar inleds med Hollywoodproducenter

14.03.24

Underhållningsfack världen över förenar sig i solidaritet med IATSE när avtalsförhandlingar inleds med Hollywoodproducenter

UNI Global Fackförbund som företräder 500 000 arbetstagare i 140 fackförbund och skrå inom media-, underhållnings- och konstsektorn över hela världen lovar att stödja International Alliance of Theatrical Stage Employees (IATSE) när fackförbundet inleder förhandlingar om ett nytt Hollywood-avtal med Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP).

Det framgår av ett uttalande från UNI Media, Entertainment & Arts Executive Committee:

"Medlemsförbunden över hela världen står i solidaritet med våra amerikanska kollegor när de går in i sina förhandlingar om rättvisa löner, anständiga arbetsvillkor och skydd av arbetstagarnas rättigheter i den digitala miljön, inklusive användningen av generativ artificiell intelligens (AI).

Vi stöder era krav och uppmanar AMPTP att samarbeta med er på ett meningsfullt sätt för att uppnå ett rättvist avtal.

Din kamp är vår kamp. Att säkerställa rättvisa löner, skydda våra medlemmars rättigheter och värdighet på arbetsplatsen är en del av den gemensamma agendan för alla underhållningsförbund i UNI Global Union, som ofta står inför samma globala företag."

UNI:s medlemsförbund IATSE, som representerar anställda inom underhållningsindustrin i USA och Kanada, har nyligen inlett förhandlingar om att förnya Hollywoods grundavtal med AMPTP som löper ut den 31 juli 2024.

Christy Hoffman, generalsekreterare för UNI Global Union, sade:

"Det som händer i Hollywood får återverkningar i hela underhållningsindustrin och dessa förhandlingar kommer att påverka arbetarna bakom kulisserna i hela världen. IATSE kan börja förhandla med AMPTP med vetskapen om att de har den globala fackföreningsrörelsens stöd och stöd från en halv miljon arbetstagare i branschen. Förra året stod vi enade bakom författarna - som också är våra medlemmar - tills de vann, och nu är vi redo att mobilisera, heja på och stå vid våra IATSE-syskons sida när de bär flaggan för produktionspersonal globalt." 

IATSE mobiliserar under parollen "Många yrken, en kamp" och går också samman med systerfacken i branschen i förhandlingarna om förslag till hälso- och pensionsplaner. Den 3 mars samlades tusentals IATSE- och Teamsters-medlemmar i Los Angeles för att visa sin styrka innan avtalsförhandlingarna inleddes den 4 mars.

I sitt inledningsanförande inför förhandlingarna sa Matthew D. Loeb, ordförande för IATSE International: "Våra medarbetare förstår den bransch de är verksamma i, de uppoffringar och osäkra anställningsvillkor som gäller, och de arbetar i den miljön ändå. Men det finns ingen anledning till att dessa företag inte kan bygga in mer skydd, tillförlitlighet och förutsägbarhet som skapar mer trygghet." 

Philippa Childs, chef för det brittiska underhållningsförbundet Bectu och medlem i UNI:s världsstyrelse, sade "Vi möter samma företag och delar samma problem i en bransch som blir alltmer globaliserad. De stora amerikanska studiorna och streamingbolagen skapar mönster och har ett enormt ansvar för välbefinnandet hos den globala arbetskraften inom underhållningsindustrin. De måste göra bättre ifrån sig. IATSE kämpar för humana arbetstidsarrangemang som ger personalen bakom kulisserna ett liv utanför arbetet - och det är något som alla som arbetar med underhållning, i alla länder, förtjänar."

Miguel Paniagua, generalsekreterare för Sindicato Único de Trabajadores del Espectáculo, SUTEP (Argentina ) och regionordförande för UNI:s sektor för media, underhållning och konst i Nord- och Sydamerika, sade

"Samarbetet mellan våra fackföreningar är viktigt och starkt. Vi arbetar tillsammans för att höja standarden och lära av varandra, och vi har gemensamma mål att göra produktioner säkrare, mer inkluderande och fria från våld och diskriminering. Vi hoppas att dessa förhandlingar kommer att sända en stark signal till den amerikanska regionen att förhandlingar i god tro mellan producenter och fackföreningar är grunden för en rättvis och hållbar bransch."