UNI Global Unionens världsstyrelse, den 8 november 2023, antog ett uttalande i vilket den drog slutsatsen:

Att få in humanitärt bistånd i Gaza, frige gisslan och få till stånd en omedelbar vapenvila är de första stegen på en väg ut ur denna kris. En väg som leder oss bort från krig och våld och mot en fredlig framtid.

Det fullständiga uttalandet finns i bilagan.

Nyheter