En annan värld är möjlig: UNI Asien & Stillahavsområdet vid Världssocialt forum i Nepal

27.02.24

En annan värld är möjlig: UNI Asien & Stillahavsområdet vid Världssocialt forum i Nepal

UNI Asien och Stillahavsområdet och våra medlemsförbund organiserade en solidaritetsmarsch under World Social Forum (WSF) med krav på social trygghet, jämställdhet för alla, anständiga arbetsvillkor och stärkt nationell, regional och global solidaritet. Den 15 februari demonstrerade över 300 fackliga ledare från 22 medlemsförbund på gatorna i Kathmandu, Nepal.

 

Därefter följde en paneldiskussion om "Fostering a Human-Centric Economy for Social Justice in the Current Changing World of Work". Diskussionen belyste vikten av att främja humana värderingar på arbetsplatsen för arbetstagare och att tillsammans arbeta för anständigt arbete för alla. Representanter från olika anslutna organisationer delade med sig av sina insikter. Broder Ganesh KC från NTUC lyfte fram fackföreningarnas avgörande roll i arbetet för arbetstagarnas rättigheter och betonade att dessa frågor inte bara handlar om arbete utan är djupt kopplade till bredare sociala frågor. Syster Sita Lama från GEFONT betonade behovet av att uppnå en hälsosam balans mellan arbete och privatliv och att säkerställa social trygghet för alla arbetstagare. Broder Dhan Bdr. BK från ANTUF talade om de utmaningar som nyliberalismen innebär och efterlyste en mer rättvis fördelning av resurserna. Han föreslog att ett Nepal Labour Forum skulle inrättas för att underlätta inkluderande diskussioner. Rajiv Timsina från Tribhuvan University betonade vikten av att ta itu med arbetstagarnas välfärd och förkasta försummelse från både staten och samhället. Tilak Khadka, UNI APRO, diskuterade strategier som kapitalstrategi och kollektivavtal för att säkra rättvisa löner, medan broder Shankar Lamichhane betonade vikten av att öka medvetenheten och främja solidaritet mellan arbetstagare på lokal, nationell och global nivå. Sessionen modererades av Pranab Kharel, som erkände de hinder som fackföreningarna står inför i dagens osäkra tider men förblev optimistisk när det gäller deras förmåga att anpassa sig och förespråka arbetstagarnas rättigheter. Panelen lockade över 100 deltagare från fackföreningar över hela världen, vilket återspeglar det globala intresset för att främja social rättvisa på arbetsplatsen.

Rajendra Acharya, regional sekreterare för UNI-APRO, talade vid paneldiskussionen som anordnades av JTUCC "När arbetstagare enas vinner alla. Att vara med i ett fackförbund hjälper arbetstagarna att kämpa för högre löner, social trygghet och anständiga arbetsvillkor. Starka fackföreningar innebär bättre skydd och fler förmåner för arbetstagare och arbetsgivare. Vi hanterar för närvarande klimatförändringar, artificiell intelligens, nyare teknik, globala hälsokriser och en ständigt föränderlig arbetsvärld. Vi måste arbeta solidariskt för att organisera en ny generation arbetstagare".

 

 

World Social Forum (WSF) i Nepal pågick i fem dagar och lockade över 50 000 deltagare från hela världen, varav över 1400 fackföreningar, organisationer, civilsamhället och intressenter från 98 länder markerade sitt deltagande virtuellt och personligen. I år hade WSF temat "En annan värld är möjlig". Varje år erbjuder World Social Forum en välkomnande miljö för fackföreningar att vara värd för temadiskussioner, organisera aktiviteter och arrangera kulturevenemang. Dessa evenemang syftar till att uppmuntra nätverkande, samarbete och samtal om att skapa en rättvisare och mer hållbar framtid för alla.

Nepal

UNI Asien och Stillahavsområdet