x Hjälp oss att stoppa Amazons hårda arbetsvillkor i Indien!

Arbetarnas pengar, arbetarnas framtid - Pensionsfonder som ett verktyg för facklig makt

13.06.24

Arbetarnas pengar, arbetarnas framtid - Pensionsfonder som ett verktyg för facklig makt

Fackligt aktiva från finanssektorn över hela världen samlades i Buenos Aires den 3-4 juni för att fastställa hur man bäst använder pensionsfonder för att bygga upp facklig styrka.

Pensionsfonderna är viktiga aktörer i den globala ekonomin och förvaltar tillgångar på mer än 60 biljoner US-dollar. De spelar en roll i utformningen av vår globala ekonomi och avgör hur ett ansvarsfullt företagande kan se ut.

Mer än 70 deltagare samlades till UNI Finans seminarium "Arbetarnas pengar, arbetarnas framtid" i Argentinas huvudstad, med UNI Global Unions finansförbund La Bancaria som värd.

Pensionerna ska först och främst trygga arbetstagarnas kapital och pension, men fackföreningarnas arbete med pensionsfonderna ska maximera möjligheterna att främja kollektiva förhandlingar, jämställdhet och mångfald för att säkerställa att pensionsfonderna är hållbara och en investering i en socialt inriktad framtid.

"Vi måste se till att standarderna inte bara är ord, inte bara 'grön tvätt' eller 'social tvätt'. Alla de stora multinationella finansbolagen är involverade i pensionsfonder, låt oss ställa dem till svars", sade UNI Finans ordförande Anna Maria Romano, från det italienska facket FISAC-CGIL-IT .

"Det handlar inte bara om miljömässig hållbarhet utan också om social hållbarhet, inkludering och mänskliga rättigheter. Vi måste föra arbetstagarnas talan - och bevisa att vi är kompetenta. Vi är experter i vår egen rätt", tillade hon.

Seminariet handlade om problemen med att säkra pensionskapitalet, där många arbetstagare får betala priset för dåliga investeringar. "Många arbetstagare fick nästan ingenting efter att privata pensionsfonder infördes i Argentina", säger Sergio Palazzo, generalsekreterare för La Bancaria och ordförande för UNI Americas Finance. "Vi hade ett misslyckat experiment med privata pensionsfondförvaltningsbolag."

Situationen är likartad i Brasilien, där postanställda kämpar för att få tillbaka 2 miljarder USD i förlorade pensionsfonder med BYN Mellon i USA.

UNIs chef för företag och mänskliga rättigheter, Lisa Nathan, arbetar med Global Unions' Committee for Workers' Capital (CWC), ett internationellt fackligt nätverk för dialog och åtgärder för ansvarsfulla investeringar i arbetstagarnas kapital.

"Vi lägger stor vikt vid hur pensionsfonderna använder sitt inflytande över de företag de investerar i för att förhoppningsvis höja företagens standard", säger hon. "UNI försöker också bygga upp kanaler med pensionsfonderna för att lyssna på fackliga röster och öka deras förståelse för arbetstagarnas rättigheter."

Angelo Di Cristo, chef för UNI Finans, säger:

"Det här mötet har inlett en resa för att öka kunskapen om pensionsfondsförvaltning och för att hitta sätt på vilka fackföreningar kan påverka investeringar för att förbättra arbetstagarnas rättigheter, mångfald och inkludering - och att fonderna inte bara investeras ansvarsfullt utan också klokt."