World Players 2021 Census of Athlete Rights Experiences (CARE-rapporten) beskriver resultaten av den första globala studien om elitidrottares erfarenheter av idrott som barn. I rapporten konstateras följande:

  • Mer än hälften av de tillfrågade idrottarna rapporterade att de hade upplevt känslomässig misshandel minst en gång,
  • En av tre rapporterade att de hade utsatts för fysisk misshandel när de tränade eller tävlade som barn,
  • Varannan idrottare kände inte till att det fanns en fackförening eller spelarförening.
  • Nästan 70 % visste inte att de hade rättigheter före 18 års ålder.

På grundval av dessa och andra resultat uppmanar rapporten idrottsorganisationer, regeringar, det civila samhället, fackföreningar, spelarföreningar och sponsorer att integrera RIGHTS i sina grunder: Rättelse, information, styrning, styrning, styrning, utbildning och stöd. Rapporten innehåller också "Ready to Respond handbook", en handbok för chefer för spelarutveckling om hur man stöder idrottare som avslöjar missbruk, trakasserier eller trauma inom idrotten.