x Hjälp oss att stoppa Amazons hårda arbetsvillkor i Indien!

I denna undersökning från UNI Global Union's media-, underhållnings- och konstsektor (UNI MEI) samlas för första gången uppgifter om kollektivavtal, arbetstider och arbetsvillkor från 28 fackföreningar i 22 länder, som representerar mer än 150 000 personer som arbetar bakom kulisserna inom produktion av långfilmer, oberoende tv-produktion och produktion av strömmande innehåll.

Undersökningen avslöjar globala trender med återkommande övertid, otillräcklig vila, omfattande användning av helgarbete och bristande respekt för grundläggande säkerhetskrav som gör arbetet inom film- och TV-industrin orättvist, ojämlikt, osäkert och ohållbart för många arbetstagare.