En ny studie från UNI Global Union visar att e-handelsföretag sannolikt betalar tre gånger mindre bolagsskatt än stora detaljhandelskedjor.

Rapporten med titeln "E-commerce Taxation and its Implications for States, Workers and Trade Unions" beställdes av UNI:s handelssektor och stöddes av FES. Den visar att även om Covid-19-pandemin har gett ett enormt uppsving för detaljhandeln på nätet kan e-handelsföretag som Amazon fortfarande undvika att betala sin beskattning, främst genom att flytta vinsterna till olika skatteparadis runt om i världen.

Relaterade filer: