x Hjälp oss att stoppa Amazons hårda arbetsvillkor i Indien!

Som en del av sin pågående kampanj för rätten att koppla bort har UNI Global Unions grupp för yrkesverksamma och chefer (UNI P&M) släppt en vägledning för fackföreningar som vill få till stånd en bättre balans mellan arbete och privatliv genom att göra rätten till detta till en lag.