I den här rapporten tittar UNI Equal Opportunities på resultaten av en banbrytande undersökning om de problem som HBTQ+-arbetstagare möter på jobbet och uppfattningar om HBTQ+-rättigheter på jobbet.

Rapporten, som presenterades vid det andra mötet i UNI Equal Opportunities' hbtq-nätverk (som lanserades 2020 för att bekämpa fördomar mot hbtq- och hbtq-arbetare och stärka deras röster på jobbet), innehöll två frågeformulär. Det första frågeformuläret var öppet för alla medlemmar, medan det andra var särskilt reserverat för medlemmar av HBTQI+-collektivet.