Ny teknik, såsom stora data och artificiell intelligens, och vetenskapliga framsteg kan skapa nya möjligheter för spelarna - bland annat genom att förbättra spelarnas hälsa och prestationer och utnyttja ny kommersiell potential.

 
Den okontrollerade insamlingen av spelardata, inklusive mycket känslig information, medför dock också risker för spelarnas privatliv och välbefinnande. World Players principer för skydd av spelaruppgifter ger idrottsorganisationer en ram för att hantera användningen av spelaruppgifter på ett människorättsbaserat och spelarcentrerat sätt. Genom att följa dessa principer kan idrottsorganisationerna se till att spelardata samlas in och används på ett sätt som respekterar spelarnas integritet och rättigheter, samtidigt som de utnyttjar fördelarna med ny teknik.