För att hjälpa medlemsförbund över hela världen har UNI byggt upp en databas med fackligt förhandlade avtal och klausuler om distansarbete - 119 avtal från 25 länder. Alla utom 16 förhandlades fram under pandemin. I den här rapporten analyseras informationen i denna databas och ges en analys av hur fackföreningarna har förhandlat fram kollektivavtal med avseende på distansarbete.