Databas för distansarbete

Med denna databas kan UNI:s medlemsorganisationer få tillgång till konkreta exempel på kollektivavtal om distansarbete som fackföreningar har förhandlat fram världen över - både på bransch- och företagsnivå. Dessa avtal innehåller banbrytande skydd och förmåner för distansarbetare och visar att den fackliga skillnaden sträcker sig långt bortom den traditionella arbetsplatsen. 

Genom att tillhandahålla den här resursen, tillsammans med våra nyckelprinciper för att främja fjärrarbetares rättigheter, är vårt mål att stödja medlemsföretagen i deras kollektivavtalsförhandlingar och höja standarden globalt.

Genom att studera 119 avtal från 25 länder från våra sektorer ICTS, finans och yrkesverksamma och chefer har vi identifierat och markerat de viktigaste frågorna som fackföreningarna förhandlar om när det gäller distansarbete. Dessa frågor/taggar är:

  • föreningsfrihet
  • rätten att avbryta anslutningen
  • hälsa och säkerhet
  • övervakning
  • Ansvarsförsäkring.
  • ersättning
  • olycksfallsförsäkring för arbetstagare.
  • våld i hemmet
  • karriärutveckling
  • trakasserier på nätet

UNI har också tagit fram en rapport "Remote work: A review of unions' collective bargaining response" med en analys av de 119 avtalen.

För att denna databas ska vara aktuell och användbar uppmanar vi UNI:s medlemsförbund att skicka in sina kollektivavtal om distansarbete när de förhandlas fram.

Databas för distansarbete

Om du inte kan få tillgång till denna databas, vänligen skicka ett e-postmeddelande: RemoteWork@uniglobalunion.org och ange ditt namn, din fackförening eller organisation och orsaken till din begäran. UNI:s sekretariat kommer att behandla din begäran så snart som möjligt.