Världens ledande spelarföreningar har utarbetat den allmänna förklaringen om spelarens rättigheter (UDPR) för att respektera, skydda och upprätthålla spelarens rättigheter inom global idrott. Grundad internationellt erkända mänskliga rättigheter och idrottsutövarnas verkliga erfarenheter, är UDPR den första heltäckande formuleringen av idrottsutövarnas rättigheter och sätter riktmärket för internationell idrottsutövning. organisationer för att uppfylla sina skyldigheter att garantera spelarnas grundläggande rättigheter. Ledande intressenter har erkänt the UDPR som the auktoritativa internationella standard för spelare rättigheter.