x Hjälp oss att stoppa Amazons hårda arbetsvillkor i Indien!

Region UNI Asien och Stillahavsområdet


UNI Asia & Pacific är en kraftfull regional röst för arbetstagare inom kompetens- och tjänstesektorerna, som stöder det ekonomiska och sociala livet för hundratals miljoner människor.

Huvudbild

En röst för tjänstearbetare i Asien och Stillahavsområdet


Tillsammans med våra 200 fackföreningsanslutna organisationer i hela regionen främjar UNI Asia & Pacific arbetstagarnas intressen genom att stödja kampanjer för organisering, främja social dialog och utveckla konstruktiva relationer mellan arbetsgivare och arbetstagare.Vi arbetar också inom regionala och subregionala organ som ASEAN och SAARC för att se till att deras politik och program sätter människan i centrum.

UNI Asien och Stillahavsområdet har fastställt en ambitiös strategi för att stärka demokratin, minska ojämlikheten och främja hållbarhet:

  • Organisering för facklig tillväxt.
  • Skapa en ny facklig arbetsvärld.  
  • Säkerställande av normer i den informella ekonomin och anpassning av fackföreningarna till nya arbetsformer.
  • Fokus på jämställdhet, kvinnors egenmakt och att få slut på könsrelaterat våld.
  • Att bygga upp sociala partnerskap med en effektiv social dialog för att förbättra sysselsättningen.

UNI Asia & Pacifics sekretariat har sitt säte i Singapore. Kontoret leds av regionsekreteraren Rajendra Acharya som valdes vid den 5:e mötet. regionala kongress som hölls i Kathmandu, Nepal, 2019.

Regional information


Rajendra Kumar Acharya

Regional sekreterare

E: Rajendra.Acharya@uniglobalunion.org
UNI ASIEN OCH STILLAHAVSOMRÅDET

170 Upper Bukit Timah
#14-01 Bukit Timah
Shopping Centre
Singapore 588179

TEL: +65 64677888 FAX: +65 64681410