x Hjälp oss att stoppa Amazons hårda arbetsvillkor i Indien!

Globala frågor Viktiga arbetstagare


Coronavirus-pandemin har tvingat världen att omvärdera vad det innebär att vara en "viktig arbetstagare". 

Medan en stor del av världen låste sig eller arbetade hemifrån, gav dessa nyckelpersoner i första linjen vård till sjuka och äldre och såg till att våra samhällen fick mat;underhåller våra sjukhus, transportmedel och offentliga platser.Postanställda levererade till oss alla, och bank anställda säkerställde tillgången till viktiga finansiella tjänster.

Huvudbild

Precis som krisen avslöjade hur oumbärliga dessa arbeten är, visade den också att våra samhällen inte längre kan undervärdera och ignorera behoven hos de människor som utför dem. Att bygga en rättvis ekonomi efter COVID-19, kräver att vi alla värderar deras arbete på nytt.

Och om kristider eller lugn, måste vi stå upp för attsäkra viktiga rättigheter för viktiga arbetstagare - inklusive facklig representation, en värdig lön, säkerhet på jobbet och sjuklön.