Den internationella överenskommelsen: Tio år med att göra arbetet säkrare

15.05.23

Den internationella överenskommelsen: Tio år med att göra arbetet säkrare

För tio år sedan, den 15 maj 2013, undertecknade UNI Global Union, IndustriALL Global Union och internationella modemärken överenskommelsen om brandskydd och säkerhet i Bangladesh (Bangladeshöverenskommelsen), bara tre veckor efter den dödliga kollapsen av Rana Plaza-byggnaden. Detta banbrytande, bindande avtal föddes ur det brådskande behovet av att ta itu med de rådande farliga förhållandena inom textil- och klädindustrin.  

Tio år senare har man gjort betydande framsteg när det gäller arbetstagarnas säkerhet. Överenskommelsen har kallats "en av de mest effektiva kampanjerna under den globaliserade eran för att förbättra arbets- och säkerhetsvillkoren" . Det har räddat liv inte bara i de tusentals fabriker som omfattas av avtalet, utan även i många andra där de varumärken som inte undertecknat avtalet har ansträngt sig för att hänga med. Men mer måste göras för att hjälpa kläd- och textilarbetarna att säkra sina rättigheter och få rättvisa löner. 

"Överenskommelsen har räddat ett oräkneligt antal liv, och dess framgång är ytterligare ett bevis på att arbetstagarnas rättigheter kan skyddas genom hela leveranskedjan även i svåra miljöer", säger UNI:s generalsekreterare Christy Hoffman. "På tioårsdagen av avtalet firar vi dess prestationer - miljontals arbetstagare har nåtts, hundratusentals risker har åtgärdats - och vi uppmanar fler varumärken att ställa upp. De har ett ansvar att säkerställa mänskliga rättigheter i sina leveranskedjor och utvidga avtalet till nya fabriker och nya länder." 

 År 2018 överförde Transition Accord inspektionsfunktionerna i Bangladesh till det tredelade Ready Made Garments Sustainability Council (RSC), som omfattar varumärken, fackföreningar och fabriksägare. I september 2021 förhandlade de globala facken om International Accord, som ersätter och utökar åtagandena i Bangladesh Accord. Det internationella avtalet utvidgades till Pakistan i slutet av 2022. 

Under de senaste tio åren, har leverantörer i Bangladesh gjort betydande förbättringar av säkerheten i sina fabriker, med stöd från mer än 220 signatärer som har investerat över 70 miljoner US-dollar för att finansiera Accord-programmen och verksamheten i Bangladesh. 

Enbart sedan 2020 har nästan 56 000 inspektioner genomförts i över 2 400 klädfabriker i Bangladesh. Av de 170 000 hälso- och säkerhetsproblem som identifierades vid dessa inspektioner har 140 000 åtgärdats genom åtgärder som t.ex. installation av branddörrar, brandlarm, sprinklersystem, reparation av felaktiga elsystem och förstärkning av byggnadsstrukturer.  

Mer än 1 200 gemensamma arbetsgrupper har erkänt att arbetstagarnas medverkan är nödvändig för säkra arbetsplatser. säkerhetskommittéer mellan arbetsgivare och arbetstagare på fabriker som omfattas av Accord har nu utbildats och utrustats för att dagligen ta itu med och övervaka säkerheten på fabriken.

"Sedan överenskommelsens tillkomst har dess signatärer och partner bidragit till att kontinuerligt och hållbart åtgärda hälso- och säkerhetsrisker vid kläd- och textilfabriker i Bangladesh. Vi är medvetna om att mer återstår att göra och mot bakgrund av den ökande lagstiftningen om tillbörlig aktsamhet i fråga om mänskliga rättigheter ser vi fram emot ett decennium av ökat samarbete med alla relevanta intressenter för att stärka säkerhetsstandarderna, stödja kapacitetsuppbyggnad och främja en miljö av ansvarighet och öppenhet inom textil- och beklädnadsindustrin." Joris Oldenziel, verkställande direktör för International Accord.

Nyheter

Handel

Företag och mänskliga rättigheter

Internationellt avtal

UNI Asien och Stillahavsområdet