Activision-anställda blir den största certifierade fackföreningen för videospelare i USA.

11.03.24

Activision-anställda blir den största certifierade fackföreningen för videospelare i USA.

Över 600 anställda på Activision Central Quality Assurance har anslutit sig till UNI Global Unionens medlemsförbund Communications Workers of America (CWA), och Microsoft har frivilligt erkänt deras fackförening.

Vinsten gör Activision Quality Assurance United-CWA till den största gruppen fackligt representerade anställda vid någon amerikansk spelstudio. Arbetstagarna finns i Kalifornien, Texas och Minnesota.

Över 1 000 videospelarbetare på Microsoft har nu facklig representation från CWA. De är de första som organiserar sig på Activision enligt avtalet om neutralitet mellan CWA och Microsoft, som trädde i kraft när företaget förvärvade Activision Blizzard.

"Microsoft fortsätter att hålla sitt åtagande att låta de anställda själva bestämma om de vill ha en fackförening", säger Communications Workers of Americas ordförande Claude Cummings Jr. "Andra stora företag i branschen har gång på gång valt att underminera och attackera sina egna anställda när de gått samman för att bilda en fackförening. Microsofts val kommer att stärka företagets företagskultur och förmåga att betjäna sina kunder och bör tjäna som en modell för branschen."

"Mina kollegor och jag är glada över att idag kunna tillkännage vår fackliga anslutning som medlemmar i Activision Quality Assurance United-CWA. Vi ville se förbättringar på arbetsplatsen, bland annat högre löner och fler karriärmöjligheter, och var därför angelägna om att organisera oss fackligt", säger Kara Fannon, Functional QA Tester 1 och medlem i Activision Quality Assurance United-CWA. "Vi är redo att utveckla våra karriärer här och tror att ett starkt fackligt avtal kommer att ge både de anställda och företaget goda förutsättningar för framgång."

Förra året gick kvalitetssäkringsanställda vid Microsofts ZeniMax-studior med i ZeniMax Workers United/CWA. Microsoft förhöll sig också neutralt under organiseringsarbetet och erkände facket enligt en liknande process. ZeniMax-anställda förhandlar för närvarande om sitt första avtal och har nått banbrytande överenskommelser om underleverantörer och artificiell intelligens.

"Vi höll fast vid vårt åtagande att vara neutrala under organiseringskampanjen, och efter denna omröstning erkänner vi Communications Workers of America (CWA) som förhandlingsrepresentant för de anställda på Activision Publishing Central Quality Assurance. Vi ser fram emot att fortsätta vår positiva relation mellan arbetsmarknadens parter", säger Amy Pannoni, Vice President och Deputy General Counsel, HR Legal på Microsoft.

"Vi firar denna seger för bättre löner och villkor på Activision. I USA visar Microsoft att stora teknikföretag kan respektera arbetstagarnas rättigheter och blomstra. Vi hoppas kunna fortsätta att arbeta med företaget för att utvidga denna respektfulla modell för arbetsrelationer till länder runt om i världen", säger Benjamin Parton, chef för UNIs ICTS-sektor.

Nyheter

IKT och relaterade tjänster

UNI Americas