Argentinsk generalstrejk visar massivt motstånd mot Mileis reformer och vinner global solidaritet 

25.01.24

Argentinsk generalstrejk visar massivt motstånd mot Mileis reformer och vinner global solidaritet 

Hundratusentals argentinare fick landet att stanna upp på onsdagen, då arbetstagare över hela landet lade ner arbetet för att protestera mot den nyvalde presidenten Javier Mileis högerextrema och antidemokratiska politik.

Generalstrejken den 24 januari var den hittills största demonstrationen av motstånd mot en rad skadliga ekonomiska och politiska reformer som presidenten, sju veckor in på sin mandatperiod, liknar vid "chockterapi." Fackföreningarna säger att lagförslagen, dekretet om nödvändighet och brådska (DNU) och lagförslaget om att reformera staten (känd som omnibuslag), skulle rulla tillbaka årtionden av hårt kämpat skydd för arbetstagare, för miljön och för själva demokratin i landet.

"Vi kommer att fortsätta kämpa tills DNU faller och de avvisar omnibuslagen", förklarade Héctor Dáer, generalsekreterare för CGT och UNI:s medlemsförbund FATSA, under en massiv demonstration massiv demonstration på Plaza del Congreso i Buenos Aires. Dáer är också ordförande för UNI Americas.

Förutom det breda stödet i Argentina skapade generalstrejken också solidaritet runt om i världen.

Council of Global Unions, som företräder arbetstagare i cirka 170 länder, utfärdade ett stöduttalande med följande ordalydelse:

Vi kräver att den argentinska regeringen slutar att ensidigt lägga fram lagförslag och börjar förhandla med fackföreningarna om hur man ska hantera arbetsrättsliga frågor.

Vi står också bakom lokala aktioner som stöder argentinska fackföreningar världen över att aktivt motsätta sig denna bakåtsträvande politik som hotar grunderna för en demokrati.

Vi kan inte tillåta en demokratisk tillbakagång i Argentina. Vi måste agera nu.

UNI Global Unionen skickade ett brev, undertecknat av generalsekreterare Christy Hoffman och UNI Americas regionsekreterare Marcio Monzane, till president Milei för att stödja strejken och fördöma lagändringarna:

De olagliga reformer som er regering har för avsikt att genomföra strider klart och tydligt mot grundläggande internationell rätt, såsom rätten att strejka och demonstrera, som finns inskriven i internationella avtal som Argentina har undertecknat.

Nationella fackföreningar i dussintals länder gick ut på gatorna och visade solidaritet, bland annat i Brasilien, Belgien, Chile, Colombia, Dominikanska republiken, El Salvador, Kanada, Mexiko, Peru, Paraguay, Spanien, Storbritannien, Tyskland, USA och Uruguay.

Nyheter

UNI Americas