Kompetensutveckling för yrkesverksamma och chefer för anständigt arbete i den digitala tidsåldern

19.04.24

Kompetensutveckling för yrkesverksamma och chefer för anständigt arbete i den digitala tidsåldern

Dag två av UNI:s fack- och chefsmöte inleddes med en presentation från det sydafrikanska finansförbundet SASBO som förklarade sin kampanj för att öka medvetenheten om att chefer kan - och bör - gå med i facket.

Det var en passande start på en dag som ägnades åt att öka P&M:s medvetenhet om sina rättigheter och höja profilen för denna grupp av arbetstagare inom arbetarrörelsen.

Carles Català från CC.OO i Spanien talade om varför fackföreningar behövs inom yrkesområden i hans land. Multinationella företag anlitar ofta entreprenörer i Spanien för projekt som ger orealistiska tidsfrister. Detta tvingar arbetstagare, särskilt inom STEM-områden, att arbeta långa arbetsdagar och under helgerna. Han efterlyste företagsråd inom dessa områden tillsammans med mer organisering och ökad medvetenhet om fördelarna med fackligt medlemskap för yrkesverksamma. Han nämnde strejkerna i finanssektorn som ett exempel på hur P&M-anställda använder traditionell facklig taktik för att driva fram resultat. 

Ricardo Calderon från Fesuc i Chile, som stödde budskapet från Català, berättade för deltagarna om de enorma ekonomiska kostnaderna för psykisk ohälsa och stress - för att inte tala om de mänskliga kostnaderna. P&M-personal är särskilt utsatta för "teknisk stress" och mental trötthet, och detta har allvarliga konsekvenser för hälsan, såsom sömnbrist, ökad förekomst av substansberoende, högt blodtryck och andra sjukdomar.

Syster Malini Subramaniam från UTES Singapore talade om hur hennes fackförbund främjar yrkesutveckling som en lösning på många av de problem som P&M möter. Hennes fackförbunds stöd för omarbetning av arbetsuppgifter och kompetenshöjning, ofta genom företagets utbildningskommittéer, hjälper arbetstagarna att möta de utmaningar de ställs inför.

På ett liknande sätt talade Prem Kumar Makkar, AIBOBOA, Indien, om hur det är nödvändigt att lyfta fram P&M för att "driva meningsfull organisationsförändring, inspirera den bredare arbetsstyrkan och navigera utmaningar med motståndskraft och innovation."

Efter dessa presentationer stod utmaningarna och möjligheterna klara, och det var dags att sätta scenen för de kommande fyra åren.

P&M-konferensen valde enhälligt en ny ordförande, Daniel Valtakari från Akademiska ingenjörer och arkitekter (TEK) i Finland. Valtakari är en mångårig fackföreningsledare, som utöver sin position som senior rådgivare till TEK är UNI Europa P&M:s vice ordförande.

Han sa: "Om vi sätter in våra frågor i ett globalt sammanhang måste vi uppmuntra yrkesverksamma och chefer att bli och förbli organiserade och att föregå med gott exempel för andra. P&M förbättrar fackföreningarnas förmåga att förhandla med ledningen och utbilda fackföreningsmedlemmar. I en digital värld kan P&M hjälpa fackföreningarna att anpassa sig till en ny miljö."

Valtakari berömde P&M:s avgående ordförande Ulf Bengtsson. "Han har varit en mentor för mig", sade han. UNIs generalsekreterare Christy Hoffman lovordade Bengtssons framåtblickande tankar om AI och den roll som P&M bör spela.

Ulf tog emot en gåva med uppskattning från Hoffman och uppmanade fackföreningsmedlemmarna i rummet att stå upp tillsammans när vi tar oss an nya utmaningar.

Deltagarna valde också ett nytt globalt presidium bestående av de regionala representanterna: Marie Christine Lébert, UNI Europa ; Simone Baía, UNI Americas; Bro. Prem Kumar Makkar, UNI Asien och Stillahavsområdet; John Aboradze, UNI Africa.