Euronews: journalistik av allmänt intresse i fara - Läs den gemensamma debattartikeln av Oliver Roethig, regionsekreterare för UNI Europa och Ricardo Gutierrez, generalsekreterare för Europeiska journalistförbundet.


Efter övertagandet av Euronews förra året har den nya ägaren pressat på med en redaktionell översyn och massuppsägningar. I juli 2022 tog ALPAC Capital en kontrollerande andel på 88 procent i Euronews, och betalade en icke offentliggjord avgift, vilket ledde till stora kontroverser. Den Portugalbaserade investeringsfonden har nära band till Ungerns högerextrema premiärminister Viktor Orbán.

Ledningen har meddelat att den har för avsikt att säga upp de flesta av de fast anställda - 197 av 349 - vid huvudkontoret i Lyon. Den institutionella kunskapen om Euronews arv från den offentliga uppgiften skulle därmed försvinna.

Europeiska kommissionen har varit en viktig finansiär av Euronews sedan starten. Under de senaste tre decennierna har kommissionen investerat hundratals miljoner euro i att bygga upp europeiska medier. Den kan inte tillåta att den nya ägaren tar ut Euronews på sin egen hand, säljer dess byggnader, avskedar personal och äventyrar dess rykte.